Zprávy z Čejetic

NÁMITKA PROTI NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Č. 6

Vážení spoluobčané, V pondělí dne 16.9.2019 byl na Magistrátu Mladé Boleslavi představen záměr změny územního plánu. Předmětem této změny bylo také rozšíření ploch hřbitova v naší obci Čejetice. Detailní informace jsou dostupné pod tímto odkazem. Námitky k tomuto “veřejnému” jednání je možné podat do 7 dní o projednání. Pokud máte zájem se připojit s námitkou […]

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 25. 09. 2019

Přítomni:        p. Březina, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Kyrián, Omluveni:     p. Král, p. Procházka, p. Svoboda Nepřítomni:   pí. Havelková – předává informace, p. Vaník – studuje Hosté Jednání zahájil p. Březina, přivítal členy komise a hosty. I. Zprávy z Magistrátu – Info o svozu komunálního a bioodpadu 16.11. a 01.12. – viz vývěsky – pracuje […]

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 26. 06. 2019

Přítomni: p. Březina, pí. Bělská, p. Procházka, p. Svoboda, p. Král, p. VaníkOmluveni: pí. Ing. Karbusová, pí. HavelkováNepřítomni: p. KyriánHosté:             Jednání zahájil p. Březina, přivítal členy komise. I. Zprávy z Magistrátu Předseda komise pan Sezemský zahájil svou činnost, sl. Kracíková píše zápisy přehledně podle příměstských částí Investice na rok 2019 dle rozhodnutí Magistrátu (podle našich […]

Přečíst všechny zprávy