Zprávy z Čejetic

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 01. 09. 2021

Přítomni:       p. Procházka, pí.Bělská, Ing.Karbusová, p.Král, p. Mikeš Omluveni:     p.Svoboda Nepřítomni:   Hosté:          p. Dlab Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné a hosty a zahájil jednání komise. I. Zprávy z Magistrátu Zasedání komisí na Magistrátě se bude konat od měsíce září. II. Zprávy z příměstské části – Oprava schodiště z ulice Nové do ulice Koněvovy: bylo vyčištěno, ve schodech […]

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 30. 06. 2021

Přítomni:       p. Procházka, Ing. Karbusová, p. Král; Omluveni:     pí. Bělská, p. Svoboda; Nepřítomni:   p. Mikeš Hosté:          p. Hušek, p. Švejda, p. Zaplatílek Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné a hosty a zahájil jednání komise. I. Zprávy z Magistrátu Magistrát oznámil minulý měsíc, že v letních měsících nebude zasedání komisí konat a ani nyní nemáme žádné nové informace. […]

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 26.05.2021

Přítomni:        pí .Bělská; p. Král; p. Procházka Omluveni:     p. Mikeš Nepřítomni:   Ing. Karbusová; p. Svoboda; p. Suchý      Hosté:            p. Dlab; p. Dokoupil; p. Vaněk; p. Březina Vzhledem k tomu, že zástupců komise pro příměstskou část Čejetice bylo méně než hostů, byla první schůze komise pro příměstskou část vedena novým předsedou panem Procházkou formou besedy. I. Zprávy […]

Přečíst všechny zprávy