Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků Čejetice

Od svého založení v roce 1923 vyvíjejí zde záslužnou činnost Baráčníci Budovcovy župy. Hrávali zde dobré ochotnické divadlo a stále ještě pořádají plesy, máje, dětské dny, mikulášské či vánoční besídky pro děti a další akce jako jsou například pietní vzpomínky u pomníků a na hřbitově, anebo slavnostní zasazení Slovanské lípy v roce 2004.