Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 28. 03. 2018

Zpráva z jednání

Komise pro příměstskou část Čejetice

dne 28. 03. 2018

 

Přítomni:        p. Březina, pí. Ing. Karbusová, p. Procházka, p. Kyrián, pí. Havelková,
p. Vaník, p. Svoboda

Nepřítomni:   pí. Bělská, p. Král

Hosté:

Jednání zahájil p. Březina.

 

zprávy z Magistrátu

– rozpočet města není stále schválen, podněty k investiční oblasti budou řešeny na příští schůzi komise 11. 04. t. r.

– z požadavků Čejetic zatím nebylo splněno nic

 

akce v Čejeticích

 

 a) nové požadavky

– budou nadále přehledně uváděny v tabulce na konci zprávy

– splněné požadavky jsou evidovány mimo zápis, na požádání
k nahlédnutí

 b) upozornění komise

– komise probírala krádeže v obci (vedle pí. Stínkové, Kloučkovi, Machačovi, Rathouských, Roudnický, pohostinství U Kepkeho, fotbalový klub, za hřištěm) – řešeno obchůzkami Policie České republiky – pachatelé již vytipováni

– u rohového domu naproti vodárenské věži přesahují větve do chodníku – prosíme ořezat

– návrh ze strany komise řešit dodržování rychlosti v obci instalací semaforu nebo podobného zařízení – opětovně předat na Magistrát

c informace hostů

– hosté nebyli

 

 P ř í š t í   j e d n á n í:

 

ve středu 25. dubna 2018 od 18 00 hod. v klubovně

 Zapsala: Karbusová 

  

datum požadavek splněno poznámka
2017      
  – u obchodu COOP proříznout ještě více retardér + přemístit „vnitřní“ kus na druhý kraj křižovatky   oprava až se poškodí
  – na veřejné besedě slíbil p. primátor pomoc při jednání s Lesy ČR o odstranění náletů v Července   v řešení
  – nový koš do Koněvovy ulice k autobusové zastávce u retardéru směr Dalovice    
  – opravit chodník v Nové ulici před domem p. Vilíma    
2018    
31.01. měření rychlosti – znovu požadavek na ředitele Městské policie předáno Březina
  nefunkční retardér v Koněvově ulici   na jaře
  pravidelné čištění kanálů v Koněvově ulici předáno  
  Vodárenská ulice – úprava buksusů    
  nový prvek na dětském hřišti místo pískoviště (už odvezeno)    
  lavička u hřiště: schází opěradlo, betonový blok uvolněný ?  
  Panenka – podnět na Magistrátu (cesta)   předáno,
v řízení
  na poli (navazuje na Polní ulici) jsou 2 cedule 30 km/hod. příkaz + zrušení = nelogické – důvod umístění předáno zjistí p. Březina na Magistrátu
  místo Výzkumného ústavu bude 12 RD + 17 RD na poli proti pí. Stinkové – nízký tlak vody stále není řešen zatím

nebyl požadavek

dotaz na Magistrát
28.02. nové požadavky zatím nejsou    
28.03. nové požadavky zatím nejsou    

 

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 28. 02. 2018

 

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 28. 02. 2018

 

Přítomni:        p. Březina, pí. Ing. Karbusová, p. Procházka, p. Kyrián, pí. Havelková,
p. Vaník

Omluveni:     pí. Bělská, p. Svoboda, p. Král

Neomluveni:

Hosté:

Jednání zahájil p. Březina.

 

zprávy z Magistrátu

– pro všechny příměstské oblasti přiděleno zatím 2 mil. Kč

 

akce v Čejeticích

a) nové požadavky

– budou nadále přehledně uváděny v tabulce na konci zprávy

– splněné požadavky jsou evidovány mimo zápis, na požádání
k nahlédnutí

b) upozornění komise

– do 13. 02. předat pí. Bělské připomínky k jízdnímu řádu autobusů městské dopravy – byly předány

– komise probírala krádeže v obci (vedle pí. Stínkové, Kloučkovi, Machačovi, Rathouských, Roudnický, pohostinství U Kepkeho, fotbalový klub, za hřištěm) – řešeno obchůzkami Policie České republiky

– návrh ze strany komise řešit dodržování rychlosti v obci instalací semaforu, který dělá snímky při překročení rychlosti nebo varianta, kdy při překročení rychlosti naskočí červená – předat na Magistrát

c informace hostů

– hosté nebyli

 

—————————————————————————————————————————–

P ř í š t í   j e d n á n í:

ve středu 28. března 2018 od 18 00 hod. v klubovně

 

Zapsala: Karbusová                     POSÍLAME PANU VIGLAŠOVI – VIZ STRÁNKY ČEJETIC

 

datum požadavek splněno poznámka
2017      
       
  – na veřejné besedě slíbil p. primátor pomoc při jednání s Lesy ČR o odstranění náletů v Července   v řešení
  – nový koš do Koněvovy ulice k autobusové zastávce u retardéru směr Dalovice    
  – opravit chodník v Nové ulici před domem p. Vilíma    
2018    
31.01. měření rychlosti – znovu požadavek na ředitele Městské policie   Březina
  nefunkční retardér v Koněvově ulici   na jaře
  pravidelné čištění kanálů v Koněvově ulici    
  Vodárenská ulice – úprava buksusů    
  nový prvek na dětském hřišti místo pískoviště (už odvezeno)    
  lavička u hřiště: schází opěradlo, betonový blok uvolněný    
     
  na poli (navazuje na Polní ulici) jsou 2 cedule 30 km/hod. příkaz + zrušení = nelogické – důvod umístění   zjistí p. Březina na Magistrátu
  místo Výzkumného ústavu bude asi 22 RD + 17 RD na poli proti pí. Stinkové – nízký tlak vody stále není řešen   dotaz na Magistrát
28.02. nové požadavky zatím nejsou    

 

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 31. 01. 2018

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice

dne 31. 01. 2018

 

Přítomni:        p. Březina, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Procházka, p. Kyrián, pí. Havelková, p. Král, p. Svoboda

Omluveni:     p. Vaník

Neomluveni:

Hosté:             p. Fryml

 

Jednání zahájil p. Březina.

Přivítal všechny členy v novém roce a popřál úspěšná jednání.

 

 • zprávy z Magistrátu

– u investičních záměrů se nejdříve bude dělat projekt s realizací v následujícím roce – na 2018 bude známo koncem února

– na veřejné besedy všech příměstských částí budou zváni ředitel Lesů MB (p. Tůma) a ředitel Městské policie (p. Tomáš Kypta)

– pí. Kaušková – požadavky na prořezání Červenky bude pod správou Magistrátu dělat Compaq

 • akce v Čejeticích

a) nové požadavky

– budou nadále přehledně uváděny v tabulce na konci zprávy

 b) upozornění komise

– Komise řešila stížnost pí. Kamínkové na neustálé nedodržování předepsané rychlosti max. 30 km/hod. v obci – v poslední době pohřbila již několik přejetých koček!

Do 13. 02. předat pí. Bělské připomínky k jízdnímu řádu autobusů městské dopravy

– místnost pro schůze komise pro Příměstskou část Čejetice je vybavena novými židlemi – komise děkuje paní Hlušičkové, která zajistila jejich převzetí

 c informace hostů

– p. Fryml se zajímal o novinky v Čejeticích

 

—————————————————————————————————————————–

P ř í š t í   j e d n á n í:

ve středu 28. února 2018 od 18 00 hod. v klubovně

  Zapsala: Karbusová

 

datum požadavek splněno poznámka
2017      
29.11. – nový stožár na vlajku ke klubu seniorů    
  – úklid naplaveniny v ulici Koněvova pod schody (teče z ulice Příčné přes schody)    
  – u obchodu COOP proříznout ještě více retardér + přemístit „vnitřní“ kus na druhý kraj křižovatky    
  – opravy dopravních značek poškozených vichřicí    
  – úklid spadaného listí na hřbitově a před ním    
  – spadlé větve u pomníku u autobusové zastávky a u pomníku sv. Jana Nepomuckého    
  – odstranit zlámané větve v lesíku a vyhrabat cestičky    
  – na veřejné besedě slíbil p. primátor pomoc při jednání s Lesy ČR o odstranění náletů v Července    
  – dotaz na plánovanou výměnu oken ve školce Ö nebude
  – zjistit odbornou expertízu kaštanů u pomníku sv. Jana Nepomuckého (byly poškozené kořeny při stavbě chodníku a nyní jsou na stromech suché větve)    
  – nový koš do Koněvovy ulice k autobusové zastávce u retardéru směr Dalovice    
  – opravit chodník v Nové ulici před domem p. Vilíma    
  – požadavek na asistenta bezpečnosti dopravy na křižovatku Jaselská – Palackého ulice   týká se města
2018    
31.01. měření rychlosti – znovu požadavek na ředitele Městské policie    
  nefunkční retardér v Koněvově ulici   na jaře
  pravidelné čištění kanálů v Koněvově ulici    
  Vodárenská ulice – úprava buksusů    
  držák na vlajku na klubovnu    
  řezání a úklid v parčíku u sochy sv. J. Nepomuckého (naposled před volbami)    
  nový prvek na dětském hřišti místo pískoviště (už odvezeno)    
  lavička u hřiště: schází opěradlo, betonový blok uvolněný    
  Panenka – podnět na Magistrátu (cesta)    
  na poli (navazuje na Polní ulici) jsou 2 cedule 30 km/hod. příkaz + zrušení = nelogické – důvod umístění   zjistí p. Březina na Magistrátu
  Vodárenská ul. – kdy bude dokončeno kácení stromů    
  místo Výzkumného ústavu bude 12 RD + 17 RD na poli proti pí. Stinkové – nízký tlak vody stále není řešen   dotaz na Magistrát
  požadavek na prořezání větví v lesíku (prasklé větve po vichřici)   p. Král zjistí stav

 

Od března do srpna se uzavře Koněvova ulice v místě křížení se železnicí

Dlouhotrvající dopravní uzavírka bude letos v Koněvově ulici v místě železničního podjezdu. Vzhledem k opravě a rozšíření železničního podjezdu, které místní obyvatelé již dlouhá léta požadují, dojde k uzavírce od 22. března do 12. srpna 2018. Po dobu stavby bude vždy umožněn bezpečný průchod pro pěší a cyklisty pod rekonstruovaným mostem. Automobily i autobusy budou muset jezdit po určených objízdných trasách ulicemi Ptácká, Nádražní a dále přes most v Čejetičkách a po silnici III/2591 do Čejetic.

Cílem chystané rekonstrukce, kterou již dlouho projednávalo s českými drahami a Správou dopravní železniční cesty také město Mladá Boleslav, je rozšíření dosud příliš úzkého a nebezpečného podjezdu. Vznikne zde vyvýšený samostatný chodník pro pěší a cyklisty. Stavba přinese na několik měsíců řidičům problémy, ale po jejím zakončení by ji měli ocenit nejen motoristé, ale i pěší a cyklisté. Modernizace se dočkají také signalizační zařízení na okolních kříženích silnic s železniční tratí,.

Podrobnosti k uzavírce najdete v přiložených zprávách.

uzavírka ul. Koněvova – MOSTYsan s.r.o.

oop-uzavírka ul. Koněvova – MOSTYsan s.r.o.

situace

 

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 27. 12. 2017

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 27. 12. 2017

Přítomni:     pí.Bělská; p. Procházka; pí.Havelková; pKrál
Omluveni:     p.Vaník Vojtěch
Nepřítomni:   pí.ing.Karbusová; p.Březina; p.Svoboda; p.Kyrián.
Hosté:        nebyli

Jednání zahájila pí. Bělská a přivítala členy komise s přáním do nového roku.

Zprávy z Magistrátu.

Pan předseda ing. M. Palek zhodnotil rok 2017 za velice úspěšný a jaké budou finance na rok 2018 se bude vědět v lednu 2018.

Rozpis veřejných besed na rok 2018 – Čejetice 14. 11. 2018.

Poděkování paní ing. Aleně Najberkové za její práci v komisi a rozloučení s ní.

Seznámení přítomných s tabulkou investičních akcí, které měly být v letošním roce zrealizovány nebo jsou připraveny pro realizaci v dalších letech.

Pan předseda ing. Palek poděkoval členům komisí za jejich práci.

Splněné požadavky.

 • Dopravní značky, které byly poškozeny vichřicí, byly nahrazeny značkami novými (v ulici Nezvalovy a Gorkého).
 • Spadané listí na hřbitově a před hřbitovem bylo součástí vánočního úklidu v Čejeticích.
 • Spadlé větve u pomníku a pod kaštany byly uklizeny.
 • Při odborné expertíze kaštanů u pomníku sv. Jana Nepomuckého se zjistilo, že kaštan u pomníku je nemocný a byly odstraněny suché větve a na jaře se bude pokračovat s léčbou tohoto stromu.
 • Do Koněvovy ulice k autobusové zastávce byl dán nový odpadkový koš.
 • Komisi se podařilo nové linoleum do místnosti po knihovně. Tímto bych chtěla poděkovat paní Vlastě Hlušičkové, která měla na starosti řemeslníky a vzorně tuto místnost uklidila.

Nesplněné požadavky.

 • Stožár na vlajku ke klubu seniorů.
 • Odstranění náletů v Července.
 • Nepokácené uschlé stromy ve Vodárenské ulici.
 • Nový herní prvek na dětské hřiště místo pískoviště.
 • Vysadit novou zeleň ve Vodárenské ul. před domem č. 257.
 • Opravit chodník v Nové ul. před domem pana Vilíma.
 • Úklid naplaveniny v ulici Koněvova pod schody (teče z Příčné ulice) uklízet průběžně.
 • Okna ve školce se vyměňovat nebudou, plastová okna nejsou vhodná.
 • Požadavek na asistenta bezpečnosti na křižovatku Jaselská a   Palackého ulice.

Akce v Čejeticích.

Na fotbalovém hřišti se buduje prostor pro nové cvičící prvky.

Upozornění komise

 • Komise žádá obyvatele, aby uklízeli listí a větve, které z jejich pozemku znečišťují veřejné plochy
 • Komise žádá obyvatele, majitele psů, aby uklízeli exkrementy po svých miláčcích – je to obzvlášť opovážlivé na nových chodnících.

P ř í š t í   j e d n á n í :

ve středu 31. ledna 2018 od 18 00 hod. v klubovně.

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 29. 11. 2017

Celý zápis z jednání komise je stažení pod tímto odkazem a nebo také v sekci dokumenty.


Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice

dne 29. 11. 2017

Přítomni:        pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Procházka, p. Kyrián, pí. Havelková, p. Vaník

Omluveni:     p. Březina, p. Král

Neomluveni: p. Svoboda

Hosté:

 

Jednání zahájila pí. Bělská.

Přivítala nového člena komise pana Vojtěcha Vaníka.

zprávy z Magistrátu

– rok 2017 byl úspěšný, co se týče akcí

– veřejná beseda se bude konat 14. 11. 2018

– zaslání otázek občanů na veřejnou besedu nebylo dostatečně včas – třeba 3 týdny předem

– návrh investic na rok 2018 – od nás byl již zaslán (pokračování chodníků v Koněvově ulici, nový herní prvek na hřiště na zrušené pískoviště, nová plocha pod herními prvky, rekonstrukce schodů z Příčné do Koněvovy ulice, výstavba nového multifunkčního kulturně-sportovního zařízení přislíbené p. primátorem na veřejné besedě dne 08. 11. 2017)

akce v Čejeticích

a) nové požadavky

– budou nadále přehledně uváděny v tabulce na konci zprávy

 b) upozornění komise

– Komise žádá obyvatele, aby uklízeli listí a větve, které z jejich pozemku znečišťují veřejné plochy

– Komise žádá obyvatele, majitele psů, aby uklízeli exkrementy po svých miláčcích – je to obzvlášť opovážlivé na nových chodnících!

– Paní Havelková založila na facebooku skupinu s názvem:
„čejetice-mladá boleslav co nás pálí“ – komise vyzývá obyvatele Čejetic, aby na ni aktivně vstupovali, tak můžeme mezi sebou všichni rychle komunikovat

c informace hostů

– hosté nebyli

 

 P ř í š t í   j e d n á n í   hodnotící:

ve středu 27. prosince 2017 od 18 00 hod. V KLUBOVNĚ

Pozvánka komise RM pro rozvoj příměstských částí

P O Z V Á N K A


Komise RM pro rozvoj příměstských částí

Vás zve na veřejnou besedu se zástupci města,

která se uskuteční

ve středu 8.11.2017 od 17:00 hodin

ve velké zasedací síni Magistrátu města

Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61.

Svoz účastníků zajištěn tam i zpět zdarma.

Autobus bude přistaven na zastávkách MAD:

Čejetice u hřiště v 16:20 h, Čejetice Jabloňová v 16:25 h,

Čejetice v 16:30 h a Čejetice Koněvova v 16:35 h.