Český zahrádkářský svaz Čejetice má 25 členů, z toho 15 členů hospodaří v sadu naproti místnímu hřbitovu. Každý z nich má svůj pozemek, kde pěstuje vše podle svého zájmu. Sad má rozlohu 0,7 ha. V 50. letech minulého století v něm hospodařil kroužek Mičurinců, z něhož se stala organizace Českého zahrádkářského svazu.

Ostatní členové jsou tak zvaní přídomní zahrádkáři.U místního obchodu máme nástěnku, kde se aktuálně můžete informovat o pracích na zahradě v daném měsíci.

V případě zájmu o členství a hospodaření v sadu se můžete obrátit na některého člena výboru ( J. Vomáčka, J. Nastoupil st., Z. Vrchlavský, a L. Hlaváč), kteří Vám sdělí podrobnosti.