Charakteristika naší mateřské školy

Mateřská škola Štěpánka, Mladá Boleslav, Na Celně 1117, odloučené pracoviště MŠ Čejetice, Vodárenská 67 MŠ Čejetice má dlouholetou historii. Budova byla postavena v roce 1921 a sloužila jako „Obecní dům“. Mateřská škola začíná existovat v prosinci 1949.Od počátků jako jednotřídní mateřská škola. Počet dětí se měnil, v 70. a 80. letech kolem 30 dětí. Současná kapacita je 25 dětí, třída smíšená, děti od 3. do 7. let. Charakter budovy, vnitřní uspořádání, kapacita školy i působení všech pracovnic na děti vytváří prostředí podobné rodinnému. Od 1. 1. 2003 je mateřská škola součástí MŠ Štěpánka, Na Celně 1117, Mladá Boleslav. Náš školní vzdělávací program „Hrajeme si a poznáváme svět“ vychází z RVP PV, směřuje k individualizaci výchovného programu, jeho prioritou je seznamování s přírodou a její ochranou. Ve vzdělávání stavíme na prožitku, jde nám o to, aby se dítě dobře cítilo, mělo chuť poznávat, přemýšlet, tvořit. Respektujeme prvořadost výchovného působení rodiny.

Více informací naleznete na internetových stránkách mateřské školy.