Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 27. 11. 2019

Přítomni:      p. Březina, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Kyrián, p. Procházka, p. Král, p. Svoboda

Omluveni:    

Nepřítomni:  

Hosté:          p. Steiner, p. Srb

Jednání zahájil p. Březina, přivítal členy komise a hosty.

I. Zprávy z Magistrátu

– komisí Magistrátu byl potvrzen termín veřejné besedy pro Čejetice:

22. 01. od 17 hod., opět je třeba předem připravit otázky; autobus jako v minulých letech předpokládáme

– nevyužité finance z komisí budou použity na úpravu semaforu mezi viaduktem a mostem – ihned odsouhlasený návrh

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– zvýšený plot u kontejnerů za prodejnou COOP

– ke stromu ve špičce u Zvěřinových byl dán vyšší kůl

b) Nesplněné požadavky

– opravit zídku u parkování naproti soše sv. Jana – zůstává

– zpětné umístění dopravní značky u hřiště na začátku Červenky – zůstává

– dokončení úprav Červenky po zemních pracích v celém rozsahu – stále jen po jedné straně, druhá v zoufalém stavu

– oprava povrchu serpentýny – popraskaný povrch mezi vlastní cestou a zábradlím – stav se stále zhoršuje!

– stále nebyl upraven retardér u ochodu COOP – dle příslibu

– oprava chodníku v Koněvově ulici – komise Magistrátu schválila pokračování oprav

– vysazení keřů na travnaté ploše před domem č. 383 – budou vysazeny na podzim, přislíbeny 3 motýlí keře

– před č. 54 se usazuje písek v důsledku velkého provozu aut, kanálky jsou plné – předáno Silnicím na vyčištění

– na konci Nové ulice u spojky do lesíku nad viaduktem nainstalovat zábradlí (původně byly na cestičce stupně pro zmírnění sklonu)

c) Nové požadavky

– světlo pod viaduktem oslňuje řidiče jedoucí za tmy z Čejetic dolů – nové

– obnovit bílé značení v zatáčce u p. Dlaba

– řidiči MHD nedodržují přednost zprava na silnicích u hřbitova – komise požaduje doplnit dopravní značku „Vjíždíte do zóny přednosti zprava“

– retardér u školky stále není upraven, jak přislíbeno, nyní se u kraje zanáší listím, takže se tam po srážkách drží voda

– za zatáčkou u cesty do Čejetiček (tzv. Chobotecká alej) opět vzniká černá skládka (pneu, tráva)

– opravit kontejnerové stání v ulici Vodárenská – po opravě chodníků nebylo uvedeno do původního stavu

– prověřit provedení oprav chodníků ve Vodárenské ulici: sklon chodníku vzhledem ke garážím domů, nízké obrubníky, kanály jsou výš než dlažba, zasypáno nesprávným pískem

d) Upozornění komise

– biokontejnery budou od 03. 12. 2019 vyváženy jen každých 14 dní

e) Informace komise

– pan Kyrián k dnešnímu dni končí své členství v Komisi – děkujeme mu za jeho dosavadní práci a přejeme vše dobré

e) Informace, náměty hostů

1) – Provoz ubytovny v objektu Čejetice č. 28, Koněvova ulice:

– stav nezměněn: ubytovaní jsou neustále, chovají se stále nepřiměřeně

2) – Parkování v Koněvově ulici: odstranění obrubníku nutno prověřit(!)

D a l š í   j e d n á n í   MIMOŘÁDNĚ:

ve středu 8. ledna 2020 od 18 00 hod. v klubovně.

Předmětem bude sepsání připomínek k veřejné besedě, všichni jste vítáni se svými náměty      PŘIJĎTE MEZI NÁS

Všem obyvatelům a návštěvníkům Čejetic

přejeme veselé Vánoce a šťastný nový rok 2020.

Zapsala: Ing. Marie Karbusová

Svoz komunálního a bio odpadu proběhne v Čejeticích ve dnech

                                           SOBOTA 16.11.2019

                                            NEDĚLE    1.12.2019

V čase od 8.00 do 12.00 hodin v místech  – u prodejny COOP       

                                           a poblíž křižovatky ulic Nezvalova a Gorkého .

Ke kontejnerům je možné přinést použité elektrospotřebiče , pneumatiky, lednice ,nábytek a  autobaterie.

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 30. 10. 2019

Přítomni:        pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Kyrián, p. Procházka, p. Král, p. Svoboda

Omluveni:     p. Březina

Nepřítomni:   pí. Havelková – předává informace, p. Vaník – studuje

Hosté

Jednání zahájila pí. Bělská, přivítala členy komise a hosty.

I. Zprávy z Magistrátu

– pracuje se na územním plánu – informace na Úřední desce nebo na internetu mb-net, naši zástupci žádné další informace nedostali!

– naše požadavky byly většinou akceptovány – hlavně schody z Koněvovy ulice se budou rekonstruovat na jaře 2020, ale patníky ve Vodárenské ulici nebudou (nákladní auta by je stejně vyvrátila)

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– požadavek na firmu Lesy (p. Tůma) vyčistit stráň v Koněvově ulici od viaduktu nahoru po pravé straně – přislíbeno podle kapacit – splněno částečně

– vybudování kontejnerového stání v ulici Mudrochova – vybudováno

– připomenout dokončení sekání travnatých ploch ručně

b) Nesplněné požadavky

– oprava povrchu serpentýny – popraskaný povrch mezi vlastní cestou a zábradlím – stav se stále zhoršuje!

– prasklý smrk za hřbitovní zdí směrem k zatáčce

– dotaz na Magistrát ohledně zásobování Čejetic vodou a plynem vzhledem k nové výstavbě (má se jednat o cca 30 bytových jednotek) – v dosavadní zástavbě jsou staré potrubní rozvody vody, které mohou při změně tlaku popraskat a způsobit havárii

– stále nebyl upraven retardér u ochodu COOP – dle příslibu

– oprava chodníku v Koněvově ulici – komise Magistrátu schválila pokračování oprav

– vysazení keřů na travnaté ploše před domem č. 383 – budou vysazeny na podzim

– zvýšení plotu za kontejnery u prodejny v Chobotecké ulici – schváleno komisí Magistrátu

– od křižovatky Vodárenská a Koněvova jsou proschlé jasany, třeba prořezat

– pěšina v Července – horní půlka upravená po výkopech, spodní část v původním stavu, schází upravit stráně, celkově uvést do co možná původního stavu, dopravní značka „stezka pro chodce“ se válí na zemi – zjistit na Magistrátu, jak probíhá přebírání práce od firem, které akce provádějí, stejně tak nejsou cedule s informací, jaké práce kde probíhají a kdo je provádí

– před č. 54 se usazuje písek v důsledku velkého provozu aut, kanálky jsou plné – předáno Silnicím na vyčištění

c) Nové požadavky

– dotaz na měření rychlosti v Koněvově ulici – mezi obyvateli se říká, že systém je nefunkční a auta opět jezdí nadměrnou rychlostí

– na ulici od nádraží na Dalovice jezdí auta nadměrnou rychlostí (tj. nad 50 km/hod.) – stížnost obyvatel u silnice na otřesy domů

– v zatáčce u Chobotecké aleje opět vzniká nepovolená skládka

– v ulici Vodárenská u domu p. Dlaba obnovit vodorovné bílé pruhy na vozovce

– stání pod kontejnery ve Vodárenské ulici před č. 256 (? – řadové RD) bylo při opravě chodníků poškozeno (odvezeny některé dlaždice), požadavek na uvedení stání do původního stavu

– při opravě chodníku ve Vodárenské ulici byla poškozena zeleň před domy v řadové zástavbě – dotaz, kdo zeleň nahradí

– naproti pomníku sv. Jana Nepomuckého je poškozená zídka u parkovacího místa – požadavek na opravu

– komise nesouhlasí s požadavkem několika občanů na pokácení ořešáku mezi řadovými domy mezi Vodárenskou a Nezvalovou ulicí

– ke stromu nad Zvěřinovými ve Vodárenské ulici dát vyšší kůly, aby mohl být lépe uvázán

– vyčistit veškeré kanály v obci – jsou zaneseny nejen listím, ale i nepořádkem z probíhajících staveb

– na konci Nové ulice u spojky do lesíku nad viaduktem nainstalovat zábradlí (původně byly na cestičce stupně pro zmírnění sklonu, nyní je rovná a v zimě hrozí námraza a uklouznutí, případně pád chodce)

d) Upozornění komise

– Stále se vyskytují neukáznění majitelé psů, kteří neuklízejí po svých miláčcích, bohužel většinou psi větších plemen! Stav se bohužel nemění

– ve dnech 16. 11. a 1. 12. v době od 8 do 12 hodin budou 2 velkoobjemové kontejnery zvlášť na komunální odpad a zvlášť na bioodpad na obvyklých místech (prodejna COOP a spojnice ulic Nezvalova, Gorkého a Polní)

e) Informace, náměty hostů

1) – Provoz ubytovny v objektu Čejetice č. 28, Koněvova ulice:

– stav trvá: ubytovaní jsou neustále, chovají se stále nepřiměřeně, narušují sousedské vztahy, pobuřují v obchodě

2) – Parkování v Koněvově ulici (oblast vedle serpentýny): předáno na Magistrát (viz zápis z jednání komise na Magistrátu) – situace je ve stadiu prověřování(!)

D a l š í   j e d n á n í:

ve středu 27. listopadu 2019 od 18 00 hod. v klubovně.

Zapsala: Ing. Marie Karbusová

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 25. 09. 2019

Přítomni:        p. Březina, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Kyrián,

Omluveni:     p. Král, p. Procházka, p. Svoboda

Nepřítomni:   pí. Havelková – předává informace, p. Vaník – studuje

Hosté

Jednání zahájil p. Březina, přivítal členy komise a hosty.

I. Zprávy z Magistrátu

– Info o svozu komunálního a bioodpadu 16.11. a 01.12. – viz vývěsky

– pracuje se na územním plánu – informace na Úřední desce nebo na internetu mb-net, naši zástupci žádné další informace nedostali!

– městská část Dubce bude zařazena do komise pro příměstské části

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– oprava děr v Nezvalově ulici

– oprava chodníků ve Vodárenské ul. od č. 265 ke křižovatce s Příčnou ulicí

– oprava chodníku na křižovatce ulic Vodárenská a Nová

– stříhání zeleně a sekání trávy proběhlo tento týden, včetně bývalého sadu

– zámek FAB u dveří na dětské hřiště – pro zavírání

– opravený chodník v Nové ul. od schodů k lesíku

– instalován nový herní prvek na hřišti tzv. „Tarzan“

– v Chobotecké ul. podél hřbitova opravené díry ve vozovce

b) Nesplněné požadavky

– oprava povrchu serpentýny – popraskaný povrch mezi vlastní cestou a zábradlím – stav se stále zhoršuje!

– do příměstské části přidat kontejner na kovový odpad (nejlépe k vodojemu) … zjistit u pí. Najberkové – dle vyjádření nejsou k dispozici

– prasklý smrk za hřbitovní zdí směrem k zatáčce

– požadavek na firmu Lesy (p. Tůma) vyčistit stráň v Koněvově ulici od viaduktu nahoru po pravé straně – přislíbeno podle kapacit

– dotaz na Magistrát ohledně zásobování Čejetic vodou a plynem vzhledem k nové výstavbě (má se jednat o cca 30 bytových jednotek) – v dosavadní zástavbě jsou staré potrubní rozvody vody, které mohou při změně tlaku popraskat a způsobit havárii

– stále nebyl upraven retardér u ochodu COOP – dle příslibu

– oprava chodníku v Koněvově ulici – komise Magistrátu schválila pokračování oprav

– rekonstrukce schodiště z Nové do Koněvovy ulice – komise Magistrátu schválila zadání projektové dokumentace

– častější kontroly Městskou policií – požadavek předán na Magistrát

– vybudování kontejnerového strání v ulici Mudrochova – dtto

– vysazení keřů na travnaté ploše před domem č. 383 – dtto

– zvýšení plotu za kontejnery u prodejny v Chobotecké ulici – schváleno komisí Magistrátu

c) Nové požadavky

– Benet – u vjezdu od silnice je naproti vjezd na pole, firma tam hromadí posekanou trávu

– na rohu Vodárenské u křížku je v zatáčce silnice podkopaná, příkop je zarostlý a silnice loni nová je již poničená – nutno doplnit patníky z obou stran

– od křižovatky Vodárenská a Koněvova jsou proschlé jasany, třeba prořezat

– připomenout dokončení sekání travnatých ploch ručně

– od trafa k pomníku je vpusť u silnice, poškozená, nutno opravit, aby kameny nespadly a ucpaly kanál – proti č. 53

– pěšina v Července – horní půlka upravená po výkopech, spodní část v původním stavu, schází upravit stráně

– před č. 54 se usazuje písek v důsledku velkého provozu aut, kanálky jsou plné

d) Upozornění komise

– Stále se vyskytují neukáznění majitelé psů, kteří neuklízejí po svých miláčcích, bohužel většinou psi větších plemen! Stav se bohužel nemění

e) Informace, náměty hostů

1) – Provoz ubytovny v objektu Čejetice č. 28, Koněvova ulice:

– stav trvá: ubytovaní jsou neustále, chovají se stále nepřiměřeně, narušují sousedské vztahy, pobuřují v obchodě

… nadějí na řešení situace je vyjádření Magistrátu, který slibuje věnovat se stavu ubytoven na celém území města – viz poslední vydání Boleslavanu

2) – Parkování v Koněvově ulici (oblast vedle serpentýny): předáno na Magistrát (viz zápis z jednání komise na Magistrátu) – prověření má na starosti Bc. Vocásek

D a l š í   j e d n á n í:

ve středu 30. října 2019 od 18 00 hod. v klubovně.

Zapsala: Ing. Marie Karbusová

NÁMITKA PROTI NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Č. 6

Vážení spoluobčané,

V pondělí dne 16.9.2019 byl na Magistrátu Mladé Boleslavi představen záměr změny územního plánu. Předmětem této změny bylo také rozšíření ploch hřbitova v naší obci Čejetice. Detailní informace jsou dostupné pod tímto odkazem.

Námitky k tomuto “veřejnému” jednání je možné podat do 7 dní o projednání. Pokud máte zájem se připojit s námitkou proti záměru vedení Magistrátu města Mladé Boleslavi vypracovali jsme pro Vás vzor, který stačí včetně příloh podat nejpozději do 23.9.2019 na podatelně Magistrátu města Mladé Boleslavi.

Námitka_VZOR
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3

Na změny v územním plánu jsme byli také informování právní kanceláří, se kterou jsme v minulosti spolupracovali. Přikládám Vám text:

Dobrý den,

před nějakou dobou jsme spolu řešili problematiku hřbitova v Čejeticích. Aktuálně řešíme pro jiného klienta v jiné věci připravovanou Změnu č. 6 ÚP Mladá Boleslav a při čtení textu jsme narazili na to, že tato změna by se měla týkat i zamýšleného hřbitova v Čejeticích – změna upravuje způsob využití ploch v okolí hřbitova v Čejeticích tak, aby bylo možné realizovat jeho plošné rozšíření:


Změna využití ploch v okolí hřbitova

S ohledem na to, že jste se v minulosti o tento záměr zajímali, si Vám dovolujeme tuto skutečnost pro informaci sdělit – nevím, jestli o připravované změně víte.

Dokumenty ke Změně č. 6 jsou dostupné zde:

http://www.mb-net.cz/zmena-c-6-uzemniho-planu-sidelniho-utvaru-mlada-boleslav/d-65869

Aktuálně lze podat k této změně do

23. 9. 2019

námitky a připomínky. Pokud byste potřebovali pomoci, jsme Vám k dispozici.

S pozdravem a přáním hezkého dne,

trvale spolupracují advokáti z
Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Údolní 33, 602 00 Brno, Czech Republic
www.fbadvokati.cz


Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 26. 06. 2019

Přítomni: p. Březina, pí. Bělská, p. Procházka, p. Svoboda, p. Král, p. Vaník
Omluveni: pí. Ing. Karbusová, pí. Havelková
Nepřítomni: p. Kyrián
Hosté:            

Jednání zahájil p. Březina, přivítal členy komise.

I. Zprávy z Magistrátu

Předseda komise pan Sezemský zahájil svou činnost, sl. Kracíková píše zápisy přehledně podle příměstských částí

Investice na rok 2019 dle rozhodnutí Magistrátu (podle našich požadavků)

 1. protipovodňová zábrana v horní části Koněvovy ulice
 2. dvouhoupačka Tarzan
 3. rekonstrukce schodiště mezi Koněvovou a Novou ulicí – zůstáváh

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

 • požadavek na firmu Lesy (p. Tůma) vyčistit stráň v Koněvově ulici od viaduktu nahoru po pravé straně – částečně
 • posekat pozemek u hřbitova dříve pronajatý Svazu zahrádkářů – nyní patří městu a posekaný s ostatními plochami v Čejeticích nebyl – důvod byl nedostatečná komunikace

b) Nesplněné požadavky

 • nový herní prvek na dětské hřiště – slíbená houpačka (tzv. Tarzan) – schválená objednávka je u pí. Součkové
 • oprava povrchu serpentýny – popraskaný povrch mezi vlastní cestou a zábradlím – stav se stále zhoršuje!
 • na cestičce vedoucí do Červenky se usazuje šlem (sliz) z vytékající vody, stav stále trvá, na území Červenky se stále pracuje, proto nelze prověřit
 • do příměstské části přidat kontejner na kovový odpad – zjistit u pí. Najberkové nelze realizovat, v Dalovicích mají svůj vlastní
 • suchý prasklý smrk za hřbitovní zdí směrem k zatáčce
 • oprava výtluků po celých Čejeticích – byla zadána
 • dotaz na Magistrát ohledně zásobování Čejetic vodou a plynem vzhledem k nové výstavbě (má se jednat o cca 30 nových rodin)
 • stále nebyl upraven retardér u obchodu COOP – přislíbeno vyplnění plochy mezi oběma zvýšenými kraji
 • opětně upozornit na odstranění nesmyslných dopravních značek naproti domu pí. Stinkové (30 km + konec zóny 30 km)

c) Nové požadavky

V současné době nové požadavky nejsou

d) Upozornění komise

Stále se vyskytují neukáznění majitelé psů, kteří neuklízejí po svých miláčcích, bohužel většinou psi větších plemen!

Jjak dozrává ovoce, padá někde na chodník – komise prosí majitele o úklid, aby se předešlo případným úrazům jako uklouznutí apod.

e) Informace, náměty hostů

Provoz ubytovny v objektu Čejetice č. 28, Koněvova ulice:

 • stav nezměněn
 • komise i nadále vyzývá občany, aby při vznikajících problémových situacích (např. rušení klidu po 22. hodině i jiné) ihned volali Městskou polici 156, aby byla problematika zadokumentována pro další kroky

Parkování v Koněvově ulici (oblast u serpentýny): není kde parkovat pro obyvatele při příjezdu (např. s nákupem) nebo návštěva – problematiku předat opětně na Magistrát – je třeba hledat systémové řešení pro pozemek mezi serpentinou a domem p. Ulmana (návrh = odstranit obrubník, krajnici vysypat např. separátem, aby se neparkovalo na trávě), možnost stání je nutná, protože při zastavení, byť krátkodobém, je snížena průjezdnost vozovky, která je hlavním tahem z města (MHD, velký provoz) – opatření je nutné, situace je kritická!

Komise přeje všem občanům a návštěvníkům Čejetic hezké léto a
těší se na další náměty či připomínky po prázdninách.a

Další jednání: středa 25. září 2019 od 18 00 hod. v klubovně.

Zapsala: Ing. Marie Karbusová

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 29. 05. 2019

Přítomni:        p. Březina, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Procházka, p. Svoboda, p. Kyrián,
pí. Havelková, p. Král

Omluveni:    

Nepřítomni:   p. Vaník

Hosté:             p. Suchý, manželé Steinerovi

Jednání zahájil p. Březina, přivítal členy komise a hosty.

I. Zprávy z Magistrátu

– předseda komise p. Sezemský zahájil svou činnost, sl. Kracíková zatím zápisy nepíše

Investice na rok 2019 dle rozhodnutí Magistrátu (podle našich požadavků):

 1. protipovodňová zábrana v horní části Koněvovy ulice
 2. dvouhoupačka Tarzan
 3. rekonstrukce schodiště mezi Koněvovou a Novou ulicí

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– 23. 04. začala oprava chodníků v Nové ulici, stále pokračuje

– vyčištěné kanály

b) Nesplněné požadavky

– nový herní prvek na dětské hřiště – slíbená houpačka (tzv. Tarzan) – schválená objednávka je u pí. Součkové

– oprava povrchu serpentýny – popraskaný povrch mezi vlastní cestou a zábradlím – stav se stále zhoršuje!

– na cestičce vedoucí do Červenky se usazuje šlem (sliz) z vytékající vody, stav stále trvá, na území Červenky se stále pracuje

– do příměstské části přidat kontejner na kovový odpad (nejlépe k vodojemu) – zjistit u pí. Najberkové

– prasklý smrk za hřbitovní zdí směrem k zatáčce

– požadavek na firmu Lesy (p. Tůma) vyčistit stráň v Koněvově ulici od viaduktu nahoru po pravé straně – přislíbeno podle kapacit

– oprava výtluků po celých Čejeticích – byla zadána

– dotaz na Magistrát ohledně zásobování Čejetic vodou a plynem vzhledem k nové výstavbě (má se jednat o cca 30 nových rodin)

– stále nebyl upraven retardér u ochodu COOP – přislíbeno vyplnění plochy mezi oběma zvýšenými kraji

c) Nové požadavky

– opětně upozornit na odstranění nesmyslných dopravních značek naproti domu pí. Stinkové (30 km + konec zóny 30 km)

– posekat pozemek u hřbitova dříve pronajatý Svazu zahrádkářů – nyní patří městu a posekaný s ostatními plochami v Čejeticích nebyl

d) Upozornění komise

– Stále se vyskytují neukáznění majitelé psů, kteří neuklízejí po svých miláčcích, bohužel většinou psi větších plemen!

e) Informace, náměty hostů

1) – Provoz ubytovny v objektu Čejetice č. 28, Koněvova ulice:

– byla vydána výzva k bezodkladnému ukončení užívání stavby pro ubytovací účely

– po vydání této výzvy se situace nezměnila, stále se za 3 až 4 týdny vymění osazenstvo, navíc se dopouštějí krádeží v obchodě

– Stavební úřad vydal dne 01. 04. 2019 rozhodnutí, kterým užívání stavby zakázal; do tohoto rozhodnutí podal vlastník stavby odvolání, o kterém bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje – plné znění je vyvěšeno na nástěnkách a na webových stránkách Čejetic

à komise i nadále vyzývá občany, aby při vznikajících problémových situacích (např. rušení klidu po 22. hodině i jiné) ihned volali Městskou polici 156, aby byla problematika zadokumentována pro další kroky – stav trvá

2) – Parkování v Koněvově ulici (oblast u serpentýny): není kde parkovat pro obyvatele při příjezdu (např. s nákupem) nebo návštěva – problematiku předat opětně na Magistrát – je třeba hledat systémové řešení pro pozemek mezi serpentinou a domem p. Ulmana (návrh = odstranit obrubník, krajnici vysypat např. separátem, aby se neparkovalo na trávě), možnost stání je nutná, protože při zastavení, byť krátkodobém, je snížena průjezdnost vozovky, která je hlavním tahem z města (MHD, velký provoz)

D a l š í   j e d n á n í:

ve středu 26. června 2019 od 18 00 hod. v klubovně.

Zapsala: Ing. Marie Karbusová

Odpověd´z magistrátu na dotaz na kontejner na kovový odpad.

Paní Bělská,

na plechovky ještě kontejnery nemáme, ale je možné je odevzdávat na sběrných dvorec nebo v rámci rozšířeného systému třídění odpadu na sběrných místech.

Rozšířený systém třídění odpadů funguje v Mladé Boleslavi od dubna 2007 a zapojit se do něj mohou občané, kteří hradí poplatek „za odpad“. Zapojit se do rozšířeného systému třídění odpadu je možné na základě uzavření smlouvy v kanceláři ekonomického odboru č. 304, v budově magistrátu města na Komenského náměstí, číslo telefonu 326 715 385. Po podpisu smlouvy občan obdrží kartu s čárovým kódem, kterou se bude prokazovat při odevzdávání vytříděného odpadu na sběrném místě, a první sadu barevně rozlišených sběrných pytlů pro ukládání jednotlivých druhů odpadu. Naplněné pytle se odevzdávají na některém ze šesti sběrných míst, a to v ulicích Mackova, Sirotkova, Vančurova – areál společnosti Compag, v areálu skládky TKO Michalovice a sběrných dvorech – Sever a Poplužní dvůr.  

Obsluha sběrného místa převezme pytle naplněné tříděným odpadem (není podmínkou odevzdat vždy pytle se všemi komoditami tříděného odpadu), zkontroluje obsah, zváží a zaznamená údaje o množství odevzdaného tříděného odpadu. Tyto údaje jsou předány 2x ročně ekonomickému odboru Magistrátu města Mladá Boleslav a použity k výpočtu výše úlevy od poplatku, která je zohledněna v poplatku „za odpad“ po uplynutí sledovaného období, tedy v dubnu a říjnu. Výše úlevy je odstupňovaná podle počtu nasbíraných bodů a dosahuje výše od 20 do 180 Kč/osobu/rok.

Kovový odpad a olej je v současné době možné odkládat ve sběrných dvorech.  Uvažujeme o tom, že kontejnery na obě komodity budou přistaveny u sběrných míst.

Ing. Alena Najberková

Magistrát města Mladá Boleslav

Odbor stavební a rozvoje města

oddělení služeb

Tel.: 326716116, 739348394                

e-mail: najberkova@mb-net.cz


Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 24. 04. 2019

Zpráva z jednání

Komise pro příměstskou část Čejetice

dne 24. 04. 2019

Přítomni:        p. Březina, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Procházka, p. Vaník

Omluveni:     p. Kyrián, p. Svoboda

Nepřítomni:   pí. Havelková, p. Král

Hosté:             p. Steiner, p. Němec

Jednání zahájil p. Březina, přivítal členy komise a hosty.

I. Zprávy z Magistrátu

– naše požadavky dle dřívějších zápisů byly akceptovány

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– 23. 04. začala oprava chodníků v Nové ulici

b) Nesplněné požadavky

– nový herní prvek na dětské hřiště – slíbená houpačka (tzv. Tarzan) – schválená objednávka

– vyčistit kanály, včetně kanálů v chodnících v celé obci – opětně na jarní čištění

– oprava povrchu serpentýny – popraskaný povrch mezi vlastní cestou a zábradlím

– v ulici Koněvova od č. 108 až do zatáčky na Dalovice vyčistit kanálky na dešťovou vodu pod chodníkem

– v ulici Koněvova před č. 57 je téměř ucpaný kanál listím

– na cestičce vedoucí do Červenky se usazuje šlem (sliz) z vytékající vody

– do příměstské části přidat kontejner na kovový odpad (nejlépe k vodojemu)

– prasklý smrk za hřbitovní zdí směrem k zatáčce

– požadavek na firmu Lesy (p. Tůma) vyčistit stráň v Koněvově ulici od viaduktu nahoru po pravé straně – přislíbeno podle kapacit

c) Nové požadavky

– mimořádný úklid Vodárenské ulice před Staročeskými Máji – termín 11.05.

– mimořádný úklid okolí pomníku – termín 08.05.

– oprava výtluků po celých Čejeticích – byla zadána

– dotaz na Magistrát ohledně zásobování Čejetic vodou a plynem vzhledem k nové výstavbě (má se jednat o cca 30 nových rodin)

d) Upozornění komise

– Komise žádá obyvatele, aby uklízeli listí a větve, které z jejich pozemku znečišťují veřejné plochy.

– Další připomínka se stále týká neukázněných majitelů psů, kteří neuklízejí po svých miláčcích, bohužel většinou psi větších plemen – STÁLE SE OPAKUJE!!!

e) Informace, náměty hostů

1) – seznámení s odpovědí z Krajské hygienické stanice ve věci provozu nelegální(?) ubytovny v objektu Čejetice č. 28, Koněvova ulice – byla vydána výzva k bezodkladnému ukončení užívání stavby pro ubytovací účely

– dál se k záležitosti vyjádřil HZS s tím, že sami neshledali závady a konečné rozhodnutí bude na stavebním odboru Magistrátu města

……. po vydání této výzvy se situace nezměnila, pouze je jiné osazenstvo a dokonce musela být zavolána Městská policie k vyřešení potyčky mezi ubytovanými, obyvatelé okolních domů jsou obtěžováni nevhodným chováním (vulgární pokřiky apod.)

…….. situace se nemění ani nadále, ze Stavebního odboru Magistrátu města MB vyjádření stále nemáme!!!

à vzhledem k tomu, že řešení situace není v dohlednu, komise vyzývá občany, aby při vznikajících problémových situacích (např. když jsou ubytovaní sváženi po práci večer po 22. hodině a minimálně do 23. hodiny nadměrným hlukem obtěžují okolí) ihned volali Městskou polici 156, aby byla problematika zadokumentována pro další kroky – stav trvá

– Vyjádření pana Němce k situaci ubytovaných v jeho objektu: nabízí na sebe tel. kontakt, aby vzniklé problémy mohly být řešeny operativně s ním

2) – Parkování v Koněvově ulici: není kde parkovat pro obyvatele při příjezdu (např. s nákupem) nebo návštěva – na silnici by nezbylo dost místa a na chodníku nelze – problematiku předat na Magistrát

D a l š í   j e d n á n í:

ve středu 29. května 2019 od 18 00 hod. v klubovně.

Zapsala: Ing. Marie Karbusová