Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 30. 01. 2019

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 30. 01. 2019

 

Přítomni:        p. Březina, pí. Bělská; pí. Ing. Karbusová, p. Král, p. Kyrián, p. Procházka, p. Svoboda

Omluveni:

Nepřítomni:   pí. Havelková, p. Vaník

Hosté:             manželé Steinerovi

 

Jednání zahájil p. Březina, přivítal členy komise a hosty a popřál všem hodně úspěchů v novém roce.

 

Zprávy z Magistrátu

Nový předseda komise pro Příměstské části je p. Přemysl Sezemský. Komise je rozdělena na 2 části – severní a jižní. P. Josef Suchý a p. Richard Mikeš byli do naší komise nominováni z Magistrátu. Rozpočet zatím nebyl schválen, pro obě části se počítá se stejnou částkou na provoz.

 

Zprávy z příměstské části

 a) Splněné požadavky

– Vodárenská ul. – před č. 257 vysadit novou zeleň – 2 nové smrčky a další před Machačovými

b) Nesplněné požadavky

– nový herní prvek na dětské hřiště – slíbená houpačka (tzv. Tarzan)

– vyčistit kanály, včetně kanálů v chodnících v celé obci – opětně na jarní čištění

– firma Aufer Design – zeleň prorůstá jejich plotem, chodník je tím zúžen – pí. Bělská předala firmě požadavek na ořezání zeleně, zatím bez reakce ze strany firmy

c) Nové požadavky

– vyřešit stékání vody se zeminou z pole po deštích na silnici k Dalovicím (nová výstavba)

– chodník v Koněvově ulici od autobusové zastávky nahoru

– na Magistrát byla předána žádost o zajištění větší místnosti pro možnost setkání většího počtu (za „obsazený“ sál v hostinci U Kepkeho)

– ostříhat keře před domem č. 359 ve Vodárenské ulici – keře s trny, proto případně na jaře vysadit jiné keře

– v Koněvově ulici na garážemi opět vytéká voda (řešeno již dříve – cca
5 – 6 let, zdroj nebyl zjištěn) – zatím řeší p. Krištofiak

– požadavek na prořezání borovice v Koněvově ulici u přechodu na začátku serpentýny z Koněvovy ulice (ohnutý nad silnici) a zjištění stavu borovice v zatáčce serpentýny

– oprava povrchu serpentýny – popraskaný povrch mezi vlastní cestou a zábradlím

– opětovný požadavek na odstranění nadbytečných a tím matoucích dopravních značek na křižovatce ulic Polní a Vodárenská (30 km a konec zóny 30 km) – silnice vedoucí k nové výstavbě

d) Upozornění komise

Komise žádá obyvatele, aby uklízeli listí a větve, které z jejich pozemku znečišťují veřejné plochy.

Další připomínka se opětně týká neukázněných majitelů psů, kteří neuklízejí po svých miláčcích, bohužel většinou psi větších plemen.

e) Informace, náměty hostů

– seznámení s odpovědí z Krajské hygienické stanice ve věci provozu nelegální ubytovny v objektu Čejetice č. 28, Koněvova ulice – byla vydána výzva k bezodkladnému ukončení užívání stavby pro ubytovací účely

– další odpovědi ke stížnosti nemáme

 

D a l š í   j e d n á n í:

 

 

ve středu 27. února 2019 od 18 00 hod. v klubovně.

 

Zapsala: Ing. Marie Karbusová

Informace pro občany Čejetic

Dotaz: Proč je rozkopaný nový chodník u viaduktu v Koněvově ulici ?

Odpověď: Je tam havárie telefonního kabelu, který se musí spravit,termín , co nejdříve.

Dotaz: Proč je rozkopaná silnice ve Vodárenské ulici u hřiště?

Odpověď: Dělníci dávají do země kabel pro optickou sít´.

Povolení od Magistrátu mají. Termín též.

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 28. 11. 2018.

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 28. 11. 2018.

 

Přítomni:        p. Březina, pí. Bělská; pí. Ing. Karbusová, p. Král, p. Kyrián, p. Procházka, p. Svoboda

Omluveni:

Nepřítomni:   pí. Havelková, p. Vaník

Hosté: manželé Steinerovi

 

Jednání zahájila pí. Bělská a přečetla dopis p. Trávníčka, který poukazoval na bezpečnostní situaci v Čejeticích (vykrádání domů, obtěžování dětí). Pí. Bělská dopis přeposlala na Magistrát a Policii – jejich vyjádření zatím nemáme.

 

Březina přivítal členy komise a hosty.

 

Zprávy z Magistrátu

Zatím nové zprávy nejsou, komise pro příměstské části po volbách ještě nebyla ustanovena.

 

Zprávy z příměstské části

 

a). Splněné požadavky

– nové zábradlí od viaduktu k lesíku, natřené

– koš na odpadky u viaduktu v zemi jen částečně

– retardér u školky se bude upravovat (výplň jako u retardérů ve městě) – domluveno s p. Vocáskem

– suchá borovice a lípa ve Vodárenské ulici, stříbrný smrk u Červenky částečně ostříhán (p. Smazal a pí. Bělská)

 

b). Nesplněné požadavky

– nový herní prvek na dětské hřiště – slíbená houpačka (tzv. Tarzan)

– prodloužení dělicí čáry od viaduktu nahoru Koněvovou ulicí (plná čára pro zamezení možnosti předjíždění a tím zvýšené rychlosti jedoucích vozidel)

– Vodárenská ul. – před č. 257 vysadit novou zeleň

– vyčistit kanály, včetně kanálů v chodnících v celé obci

 

c). Nové požadavky

– firma Aufer Design – zeleň prorůstá jejich plotem, chodník je tím zúžen – pí. Bělská předala firmě požadavek na ořezání zeleně

 

d). Upozornění komise

Komise žádá obyvatele, aby uklízeli listí a větve, které z jejich pozemku znečišťují veřejné plochy.

 

e). Informace, náměty hostů

– stížnost na ubytované z Hospody u Kepkeho: obtěžování lidí, nepořádek na stráni uklizené Compagem i na ulici okolo „ubytovny“, lidé se často mění.

Pan Březina jednal se zástupcem MP, p. Procházka má být členem bezpečnostní komise na Magistrátu, ta ovšem od voleb ještě nejednala.

 

P ř í š t í   j e d n á n í – h o d n o t í c í:

 

ve středu 19. prosince 2018 od 18 00 hod. v klubovně.

Členové komise přejí všem obyvatelům a návštěvníkům Čejetic pohodový Advent, veselé Vánoce a úspěšný nový rok 2019.

 

D a l š í   j e d n á n í:

 

ve středu 30. ledna 2019 od 18 00 hod. v klubovně.

 

Zapsala: Ing. Marie Karbusová

Svoz komunálního a bio odpadu

Svoz komunálního a bio odpadu

proběhne v příměstské části Čejetice ve dnech:

sobota 1.12.2018

neděle 9.12.2018

Přistaveny budou dva velkoobjemové kontejnery

zvlášť na komunální odpad a zvlášť na bio odpad

v čase od 8:00 do 12:00 hodin v místech:

u krámu

u křižovatky ul. Nezvalova a ul. Gorkého

 

Ke kontejnerům je možné přinést také použité elektrospotřebiče,

pneumatiky, lednice, nábytek a autobaterie.

Na každém svozovém místě bude přítomen odpovědný pracovník.

 

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 31. 10. 2018.

Zpráva z jednání

Komise pro příměstskou část Čejetice

dne 31. 10. 2018.

  

Přítomni:        předseda komise, místopředsedkyně komise a tři členové komise

Omluveni:     —

Nepřítomni:   čtyři členové komise

Hosté:           občanka Čejetic

 

Jednání zahájil předseda komise a přivítal členy komise, které informoval o financích pro naši příměstskou část na příští rok.

Předseda komise seznámil členy s dopisem občanky Čejetic a s odpovědí na její stížnost.

 

Zprávy z Magistrátu

Velkoobjemové kontejnery v podzimním období nebudou přistavěny z důvodu vyčerpání finančních prostředků pro letošní rok.

Tato informace byla již podána na schůzi 9. 5. 2018.

Investice pro Čejetice na rok 2018  – 2019 rekonstrukce schodiště mezi Koněvovou ulicí a Novou ulicí.

Svoz bio popelnic v zimním období pro Čejetice:

 

Termín svozu: prosinec 4.12. 2018; 18.12. 2018

leden     1.1.2019; 15.1.2019; 29.1.2019

únor       12.2.2019; 26.2.2019

březen   12.3.2019; 26.3.2019

 

Splněné požadavky

Opraven zámek a vrátka u klubu seniorů.

Koš na odpadky zabudován nedostatečně.

Ořezaný živý plot u hřiště a u lesíka.

Posekaná tráva a uklizené listí ze spadlých stromů.

 

Nesplněné požadavky

Nový herní prvek na dětské hřiště – slíbená houpačka / tzv. Tarzan/

Prodloužení dělicí čáry od viaduktu nahoru Koněvovou ulicí.

Zábradlí pod viaduktem podél nového chodníku.

Doplnit zábradlí u opravené cesty od viaduktu k lesíku.

Vodárenská ul. před č. 257 vysadit novou zeleň.

 

Nové požadavky

Zabudovat do země koš na odpadky u viaduktu.

Zaplnit retardér u školky asfaltem do roviny.

Vyčistit kanály, včetně kanálů v chodnících v celé obci.

Ve Vodárenské ulici před č. 257 odstranit suchou borovičku a před č. 262 odstranit suchou vrbu.

Ořezat borovice ve Vodárenské ulici.

Ořezat lípu ve Vodárenské ulici, větve zasahují do chodníku.

U Červenky ořezat stříbrný smrk, větve zasahují na pěšinu.

Vyčistit kanál v Koněvově ulici od pomníku směr nahoru na Dalovice.

Poškozená krajnice v zatáčce Koněvova ulice a Dalovická.

V této zatáčce chybí označník na silnici.

 

Upozornění komise

 

Komise upozorňuje, že veřejná beseda na Magistrátu v listopadu nebude.

Komise žádá obyvatele, aby uklízeli listí a větve, které z jejich pozemku znečišťují veřejné plochy.

 

P ř í š t í  j e d n á n í:

 

ve středu 28.listopadu  2018 od 18 00 hod. v klubovně.

 

Zapsala: místopředsedkyně komise

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 26. 9. 2018.

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice

dne 26. 9. 2018.

 Přítomni:        p. Březina, pí. Bělská; p. Král

Omluveni:     p. Procházka Jiří

Nepřítomni:  pí. ing. Karbusová; pí. Havelková, p. Svoboda, p. Kyrián, p. Vaník

Hosté:           nebyli

 

Jednání zahájil p. Březina a přivítal členy komise, které informoval o schůzi komise pro RM pro rozvoj příměstských části ze dne 12. 9. 2018.

 

Zprávy z Magistrátu.

Jednání zahájil a vedl místopředseda komise pan Melichar a informoval:

Velkoobjemové kontejnery v podzimním období nebudou přistavěny z důvodu vyčerpání finančních prostředků pro letošní rok.

Tato informace byla již podána na schůzi 9. 5. 2018.

Investice pro Čejetice na rok 2018  – 2019 rekonstrukce schodiště mezi Koněvovou ulicí a Novou ulicí.

 

Splněné požadavky.

 

 Nesplněné požadavky.

Nový herní prvek na dětské hřiště – slíbená houpačka / tzv. Tarzan/

Prodloužení dělicí čáry od viaduktu nahoru Koněvovou ulicí.

Zábradlí pod viaduktem podél nového chodníku.

Doplnit zábradlí u opravené cesty od viaduktu k lesíku.

Vodárenská ul. před č. 257 vysadit novou zeleň.

 

Nové požadavky

Zabudovat do země koš na odpadky u viaduktu.

Zaplnit retardér u školky asfaltem do roviny.

Ořezat živý plot u hřiště a u lesíku.

Vyčistit kanály, včetně kanálů v chodnících v celé obci.

 

 Upozornění komise

Komise žádá obyvatele, aby uklízeli listí a větve, které z jejich pozemku znečišťují veřejné plochy.

 

P ř í š t í j e d n á n í:

 

ve středu 31. října 2018 od 18 00 hod. v klubovně.

 

Zapsala: Bělská Alena.

Zápis komise 29-08-2018

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice

dne 29. 08. 2018

 

Přítomni:        p. Březina, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Král, p. Svoboda, p. Kyrián,
pí. Havelková

Nepřítomni:   p. Procházka, p. Vaník

Hosté: p. Čeřovský

 

Jednání zahájil p. Březina.

 

zprávy z Magistrátu

– nové informace nejsou

akce v Čejeticích

 

a) nové požadavky

– další herní prvek na hřišti – slíbena síťová houpačka (tzv. Tarzan), podepsaná objednávka

– prodloužení dělicí čáry od viaduktu nahoru Koněvovou ulicí

– zábradlí pod viaduktem podél nově vzniklého chodníku

– doplnit zábradlí u opravené cesty od viaduktu k lesíku

– měření rychlosti v Čejeticích – opakovaná žádost na měření rychlosti od Dupandy nahoru

– vyčistit kanály v celých Čejeticích – zanesené po posledním přívalovém dešti

– na novém viaduktu není upravený svah, při deštích možnost splavování zeminy – bude se upravovat?

 

 b) upozornění komise – hotové požadavky

– cesty Panenka i Červenka prořezány a vyčištěny

– stromek u Zvěřinů nově uvázán

– žluté značení u školky hotové

– retardér v Koněvově ulici odstraněn, nyní asfaltový povrch, už odstraněny i značky příčného pruhu

 

c) informace/podněty/dotazy hostů

 

– p. Čeřovský:

za obyvatele bydlící v ulici Pod ořechy dotaz k dalším záměrům se hřbitovem – odpověď p. Březiny, že momentálně nic dalšího (nového) v plánu není

– sl. Kamínková předala pí Karbusové nález na Dupandě u laviček, jedná se o podivnou lahvičku s čirou tekutinou – nutno řešit oznámením na Městské policii, komise nedisponuje další pravomocí

 

P ř í š t í   j e d n á n í: 

ve středu 26. září 2018 od 18 00 hod. v klubovně

 

Zapsala: Karbusová

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 27. 6. 2018.

Přítomni:        p. Březina, p. Král, pí. Havelková

Nepřítomni:   p. Procházka, p. Kyrián, pí. Karbusová, pí.Bělská, p. Svoboda, p. Vaník

Hosté:

 

Jednání zahájil p. Březina

Zprávy z Magistrátu

Akce v Čejeticíc

Jelikož začaly letní prázdniny a dovolená v Auto Škoda, tak veškeré pracovní síly firem se stáhly do centra Mladé Boleslavi a snaží se odstranit všechny nedostatky na komunikacích, chodnících a jiných místech, které trápí obyvatele v našem městě.

 

My budeme prozatím sledovat dokončovací práce okolo nově rozšířeného viaduktu a následnou „rekonstrukci“ retardéru v ulici Koněvova a zprovoznění celého úseku.

Budeme doufat, že vše dopadne na výbornou, dle našich představ.

 

Členové komise pro příměstskou část Čejetice, Vám přejí krásné prázdninové dny plné pohody a příjemnou dovolenou.

 

P ř í š t í   j e d n á n í:

 

ve středu 29. srpna  2018 od 18.00 hod. v klubovně

 

Zapsal: Josef Březina                 

 

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 25. 4. 2018.

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 25. 4. 2018.

 

Přítomni:        p. Březina, pí. Bělská; pí. Havelková; p. Král, p.Kyrián, p. Procházka

Omluveni:     p. Vaník Vojtěch

Nepřítomni:   pí.ing.Karbusová; p. Svoboda;

Hosté:             pí. Krejbichová, obyvatelé Dalovické ulice.

 

Jednání zahájil p. Březina a přivítal členy komise, které informoval o schůzi komise pro RM pro rozvoj příměstských části ze dne 11. 4. 2018.

 

Zprávy z Magistrátu

Jednání zahájil a vedl ing. Palek, předseda komise a informoval:

O umístění mobilních kontejnerů na použitý textil v příměstských částech města Mladá Boleslav na rok 2018.

Informace o hromadném očkování psů – příloha tabulka

Seznámení s plánem investičních akcí, které by měli být zrealizovány.

Požadavek na zástupce příměstských částí o návrhy investic na rok 2018.

 

Splněné požadavky

Držák na vlajku ke klubu seniorů.

Pokácené smrky ve Vodárenské ulici / byly napadeny kůrovcem /

Opravená lavička u autobusové zastávky u hřiště.

Ořezané větve borovic ve Vodárenské ul. naproti p. Doležalovi, ořezané keře po celých Čejeticích.

Pan Machač vysázel nové borovice naproti pí. Stinkové- Vodárenská ul.

Opravená vrátka na hřbitově.

Uklizeny příkopy z hlavního nádraží do Čejetic.

Nesplněné požadavky

Na jaře připomenout výživu ke kaštanům u sochy sv. Jana Nepomuckého.

Prořezat cestu v Července, vyřezat nálety a udržovat tuto cestu – pozemek je v majetku města, společnost Lesy Ml. Boleslav pan Tůma.

Nový herní prvek na dětské hřiště za odvezené pískoviště.

Vysadit novou zeleň ve Vodárenské ul. před domem č. 257.

Opravit chodník v Nové ul. před domem pana Vilíma.

Úklid naplaveniny v ulici Koněvova pod schody (teče z Příčné ulice) uklízet průběžně.

 

Nové požadavky

Obnovit žluté označení na silnici u školky.

V ulici Pod ořechy před č.352 díra v silnici

Vyčistit příkopy od bahna v Koněvově ul. a příkopy na Dalovice,jsou zanešené po bouřce.

Řidiči autobusu se nevhodně chovají k cestujícím.

 

Akce v Čejeticích.

V areálu  fotbalového  hřiště je vybudováno sportovní zařízení, které bude sloužit obyvatelům Čejetic ke sportovním aktivitám.

Dne 7.5.2018  bude komise spolu s baráčníky pokládat  kytici

k pomníku padlých v 17.00 hodin. Zveme občany Čejetic, aby se této akce zúčastnili.

 

Upozornění komise

– Komise žádá obyvatele, aby uklízeli listí a větve, které z jejich pozemku znečišťují veřejné plochy

– Komise žádá obyvatele, majitele psů, aby uklízeli exkrementy po svých miláčcích – je to obzvlášť opovážlivé na nových chodnících.

 

P ř í š t í   j e d n á n í :

 

ve středu 30. května 2018 od 18 00 hod. v klubovně.

 

 Zapsala: Bělská Alena.