Informace pro občany Čejetic

Dotaz: Proč je rozkopaný nový chodník u viaduktu v Koněvově ulici ?

Odpověď: Je tam havárie telefonního kabelu, který se musí spravit,termín , co nejdříve.

Dotaz: Proč je rozkopaná silnice ve Vodárenské ulici u hřiště?

Odpověď: Dělníci dávají do země kabel pro optickou sít´.

Povolení od Magistrátu mají. Termín též.

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 28. 11. 2018.

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 28. 11. 2018.

 

Přítomni:        p. Březina, pí. Bělská; pí. Ing. Karbusová, p. Král, p. Kyrián, p. Procházka, p. Svoboda

Omluveni:

Nepřítomni:   pí. Havelková, p. Vaník

Hosté: manželé Steinerovi

 

Jednání zahájila pí. Bělská a přečetla dopis p. Trávníčka, který poukazoval na bezpečnostní situaci v Čejeticích (vykrádání domů, obtěžování dětí). Pí. Bělská dopis přeposlala na Magistrát a Policii – jejich vyjádření zatím nemáme.

 

Březina přivítal členy komise a hosty.

 

Zprávy z Magistrátu

Zatím nové zprávy nejsou, komise pro příměstské části po volbách ještě nebyla ustanovena.

 

Zprávy z příměstské části

 

a). Splněné požadavky

– nové zábradlí od viaduktu k lesíku, natřené

– koš na odpadky u viaduktu v zemi jen částečně

– retardér u školky se bude upravovat (výplň jako u retardérů ve městě) – domluveno s p. Vocáskem

– suchá borovice a lípa ve Vodárenské ulici, stříbrný smrk u Červenky částečně ostříhán (p. Smazal a pí. Bělská)

 

b). Nesplněné požadavky

– nový herní prvek na dětské hřiště – slíbená houpačka (tzv. Tarzan)

– prodloužení dělicí čáry od viaduktu nahoru Koněvovou ulicí (plná čára pro zamezení možnosti předjíždění a tím zvýšené rychlosti jedoucích vozidel)

– Vodárenská ul. – před č. 257 vysadit novou zeleň

– vyčistit kanály, včetně kanálů v chodnících v celé obci

 

c). Nové požadavky

– firma Aufer Design – zeleň prorůstá jejich plotem, chodník je tím zúžen – pí. Bělská předala firmě požadavek na ořezání zeleně

 

d). Upozornění komise

Komise žádá obyvatele, aby uklízeli listí a větve, které z jejich pozemku znečišťují veřejné plochy.

 

e). Informace, náměty hostů

– stížnost na ubytované z Hospody u Kepkeho: obtěžování lidí, nepořádek na stráni uklizené Compagem i na ulici okolo „ubytovny“, lidé se často mění.

Pan Březina jednal se zástupcem MP, p. Procházka má být členem bezpečnostní komise na Magistrátu, ta ovšem od voleb ještě nejednala.

 

P ř í š t í   j e d n á n í – h o d n o t í c í:

 

ve středu 19. prosince 2018 od 18 00 hod. v klubovně.

Členové komise přejí všem obyvatelům a návštěvníkům Čejetic pohodový Advent, veselé Vánoce a úspěšný nový rok 2019.

 

D a l š í   j e d n á n í:

 

ve středu 30. ledna 2019 od 18 00 hod. v klubovně.

 

Zapsala: Ing. Marie Karbusová

Svoz komunálního a bio odpadu

Svoz komunálního a bio odpadu

proběhne v příměstské části Čejetice ve dnech:

sobota 1.12.2018

neděle 9.12.2018

Přistaveny budou dva velkoobjemové kontejnery

zvlášť na komunální odpad a zvlášť na bio odpad

v čase od 8:00 do 12:00 hodin v místech:

u krámu

u křižovatky ul. Nezvalova a ul. Gorkého

 

Ke kontejnerům je možné přinést také použité elektrospotřebiče,

pneumatiky, lednice, nábytek a autobaterie.

Na každém svozovém místě bude přítomen odpovědný pracovník.

 

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 31. 10. 2018.

Zpráva z jednání

Komise pro příměstskou část Čejetice

dne 31. 10. 2018.

  

Přítomni:        předseda komise, místopředsedkyně komise a tři členové komise

Omluveni:     —

Nepřítomni:   čtyři členové komise

Hosté:           občanka Čejetic

 

Jednání zahájil předseda komise a přivítal členy komise, které informoval o financích pro naši příměstskou část na příští rok.

Předseda komise seznámil členy s dopisem občanky Čejetic a s odpovědí na její stížnost.

 

Zprávy z Magistrátu

Velkoobjemové kontejnery v podzimním období nebudou přistavěny z důvodu vyčerpání finančních prostředků pro letošní rok.

Tato informace byla již podána na schůzi 9. 5. 2018.

Investice pro Čejetice na rok 2018  – 2019 rekonstrukce schodiště mezi Koněvovou ulicí a Novou ulicí.

Svoz bio popelnic v zimním období pro Čejetice:

 

Termín svozu: prosinec 4.12. 2018; 18.12. 2018

leden     1.1.2019; 15.1.2019; 29.1.2019

únor       12.2.2019; 26.2.2019

březen   12.3.2019; 26.3.2019

 

Splněné požadavky

Opraven zámek a vrátka u klubu seniorů.

Koš na odpadky zabudován nedostatečně.

Ořezaný živý plot u hřiště a u lesíka.

Posekaná tráva a uklizené listí ze spadlých stromů.

 

Nesplněné požadavky

Nový herní prvek na dětské hřiště – slíbená houpačka / tzv. Tarzan/

Prodloužení dělicí čáry od viaduktu nahoru Koněvovou ulicí.

Zábradlí pod viaduktem podél nového chodníku.

Doplnit zábradlí u opravené cesty od viaduktu k lesíku.

Vodárenská ul. před č. 257 vysadit novou zeleň.

 

Nové požadavky

Zabudovat do země koš na odpadky u viaduktu.

Zaplnit retardér u školky asfaltem do roviny.

Vyčistit kanály, včetně kanálů v chodnících v celé obci.

Ve Vodárenské ulici před č. 257 odstranit suchou borovičku a před č. 262 odstranit suchou vrbu.

Ořezat borovice ve Vodárenské ulici.

Ořezat lípu ve Vodárenské ulici, větve zasahují do chodníku.

U Červenky ořezat stříbrný smrk, větve zasahují na pěšinu.

Vyčistit kanál v Koněvově ulici od pomníku směr nahoru na Dalovice.

Poškozená krajnice v zatáčce Koněvova ulice a Dalovická.

V této zatáčce chybí označník na silnici.

 

Upozornění komise

 

Komise upozorňuje, že veřejná beseda na Magistrátu v listopadu nebude.

Komise žádá obyvatele, aby uklízeli listí a větve, které z jejich pozemku znečišťují veřejné plochy.

 

P ř í š t í  j e d n á n í:

 

ve středu 28.listopadu  2018 od 18 00 hod. v klubovně.

 

Zapsala: místopředsedkyně komise

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 26. 9. 2018.

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice

dne 26. 9. 2018.

 Přítomni:        p. Březina, pí. Bělská; p. Král

Omluveni:     p. Procházka Jiří

Nepřítomni:  pí. ing. Karbusová; pí. Havelková, p. Svoboda, p. Kyrián, p. Vaník

Hosté:           nebyli

 

Jednání zahájil p. Březina a přivítal členy komise, které informoval o schůzi komise pro RM pro rozvoj příměstských části ze dne 12. 9. 2018.

 

Zprávy z Magistrátu.

Jednání zahájil a vedl místopředseda komise pan Melichar a informoval:

Velkoobjemové kontejnery v podzimním období nebudou přistavěny z důvodu vyčerpání finančních prostředků pro letošní rok.

Tato informace byla již podána na schůzi 9. 5. 2018.

Investice pro Čejetice na rok 2018  – 2019 rekonstrukce schodiště mezi Koněvovou ulicí a Novou ulicí.

 

Splněné požadavky.

 

 Nesplněné požadavky.

Nový herní prvek na dětské hřiště – slíbená houpačka / tzv. Tarzan/

Prodloužení dělicí čáry od viaduktu nahoru Koněvovou ulicí.

Zábradlí pod viaduktem podél nového chodníku.

Doplnit zábradlí u opravené cesty od viaduktu k lesíku.

Vodárenská ul. před č. 257 vysadit novou zeleň.

 

Nové požadavky

Zabudovat do země koš na odpadky u viaduktu.

Zaplnit retardér u školky asfaltem do roviny.

Ořezat živý plot u hřiště a u lesíku.

Vyčistit kanály, včetně kanálů v chodnících v celé obci.

 

 Upozornění komise

Komise žádá obyvatele, aby uklízeli listí a větve, které z jejich pozemku znečišťují veřejné plochy.

 

P ř í š t í j e d n á n í:

 

ve středu 31. října 2018 od 18 00 hod. v klubovně.

 

Zapsala: Bělská Alena.

Zápis komise 29-08-2018

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice

dne 29. 08. 2018

 

Přítomni:        p. Březina, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Král, p. Svoboda, p. Kyrián,
pí. Havelková

Nepřítomni:   p. Procházka, p. Vaník

Hosté: p. Čeřovský

 

Jednání zahájil p. Březina.

 

zprávy z Magistrátu

– nové informace nejsou

akce v Čejeticích

 

a) nové požadavky

– další herní prvek na hřišti – slíbena síťová houpačka (tzv. Tarzan), podepsaná objednávka

– prodloužení dělicí čáry od viaduktu nahoru Koněvovou ulicí

– zábradlí pod viaduktem podél nově vzniklého chodníku

– doplnit zábradlí u opravené cesty od viaduktu k lesíku

– měření rychlosti v Čejeticích – opakovaná žádost na měření rychlosti od Dupandy nahoru

– vyčistit kanály v celých Čejeticích – zanesené po posledním přívalovém dešti

– na novém viaduktu není upravený svah, při deštích možnost splavování zeminy – bude se upravovat?

 

 b) upozornění komise – hotové požadavky

– cesty Panenka i Červenka prořezány a vyčištěny

– stromek u Zvěřinů nově uvázán

– žluté značení u školky hotové

– retardér v Koněvově ulici odstraněn, nyní asfaltový povrch, už odstraněny i značky příčného pruhu

 

c) informace/podněty/dotazy hostů

 

– p. Čeřovský:

za obyvatele bydlící v ulici Pod ořechy dotaz k dalším záměrům se hřbitovem – odpověď p. Březiny, že momentálně nic dalšího (nového) v plánu není

– sl. Kamínková předala pí Karbusové nález na Dupandě u laviček, jedná se o podivnou lahvičku s čirou tekutinou – nutno řešit oznámením na Městské policii, komise nedisponuje další pravomocí

 

P ř í š t í   j e d n á n í: 

ve středu 26. září 2018 od 18 00 hod. v klubovně

 

Zapsala: Karbusová

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 27. 6. 2018.

Přítomni:        p. Březina, p. Král, pí. Havelková

Nepřítomni:   p. Procházka, p. Kyrián, pí. Karbusová, pí.Bělská, p. Svoboda, p. Vaník

Hosté:

 

Jednání zahájil p. Březina

Zprávy z Magistrátu

Akce v Čejeticíc

Jelikož začaly letní prázdniny a dovolená v Auto Škoda, tak veškeré pracovní síly firem se stáhly do centra Mladé Boleslavi a snaží se odstranit všechny nedostatky na komunikacích, chodnících a jiných místech, které trápí obyvatele v našem městě.

 

My budeme prozatím sledovat dokončovací práce okolo nově rozšířeného viaduktu a následnou „rekonstrukci“ retardéru v ulici Koněvova a zprovoznění celého úseku.

Budeme doufat, že vše dopadne na výbornou, dle našich představ.

 

Členové komise pro příměstskou část Čejetice, Vám přejí krásné prázdninové dny plné pohody a příjemnou dovolenou.

 

P ř í š t í   j e d n á n í:

 

ve středu 29. srpna  2018 od 18.00 hod. v klubovně

 

Zapsal: Josef Březina                 

 

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 25. 4. 2018.

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 25. 4. 2018.

 

Přítomni:        p. Březina, pí. Bělská; pí. Havelková; p. Král, p.Kyrián, p. Procházka

Omluveni:     p. Vaník Vojtěch

Nepřítomni:   pí.ing.Karbusová; p. Svoboda;

Hosté:             pí. Krejbichová, obyvatelé Dalovické ulice.

 

Jednání zahájil p. Březina a přivítal členy komise, které informoval o schůzi komise pro RM pro rozvoj příměstských části ze dne 11. 4. 2018.

 

Zprávy z Magistrátu

Jednání zahájil a vedl ing. Palek, předseda komise a informoval:

O umístění mobilních kontejnerů na použitý textil v příměstských částech města Mladá Boleslav na rok 2018.

Informace o hromadném očkování psů – příloha tabulka

Seznámení s plánem investičních akcí, které by měli být zrealizovány.

Požadavek na zástupce příměstských částí o návrhy investic na rok 2018.

 

Splněné požadavky

Držák na vlajku ke klubu seniorů.

Pokácené smrky ve Vodárenské ulici / byly napadeny kůrovcem /

Opravená lavička u autobusové zastávky u hřiště.

Ořezané větve borovic ve Vodárenské ul. naproti p. Doležalovi, ořezané keře po celých Čejeticích.

Pan Machač vysázel nové borovice naproti pí. Stinkové- Vodárenská ul.

Opravená vrátka na hřbitově.

Uklizeny příkopy z hlavního nádraží do Čejetic.

Nesplněné požadavky

Na jaře připomenout výživu ke kaštanům u sochy sv. Jana Nepomuckého.

Prořezat cestu v Července, vyřezat nálety a udržovat tuto cestu – pozemek je v majetku města, společnost Lesy Ml. Boleslav pan Tůma.

Nový herní prvek na dětské hřiště za odvezené pískoviště.

Vysadit novou zeleň ve Vodárenské ul. před domem č. 257.

Opravit chodník v Nové ul. před domem pana Vilíma.

Úklid naplaveniny v ulici Koněvova pod schody (teče z Příčné ulice) uklízet průběžně.

 

Nové požadavky

Obnovit žluté označení na silnici u školky.

V ulici Pod ořechy před č.352 díra v silnici

Vyčistit příkopy od bahna v Koněvově ul. a příkopy na Dalovice,jsou zanešené po bouřce.

Řidiči autobusu se nevhodně chovají k cestujícím.

 

Akce v Čejeticích.

V areálu  fotbalového  hřiště je vybudováno sportovní zařízení, které bude sloužit obyvatelům Čejetic ke sportovním aktivitám.

Dne 7.5.2018  bude komise spolu s baráčníky pokládat  kytici

k pomníku padlých v 17.00 hodin. Zveme občany Čejetic, aby se této akce zúčastnili.

 

Upozornění komise

– Komise žádá obyvatele, aby uklízeli listí a větve, které z jejich pozemku znečišťují veřejné plochy

– Komise žádá obyvatele, majitele psů, aby uklízeli exkrementy po svých miláčcích – je to obzvlášť opovážlivé na nových chodnících.

 

P ř í š t í   j e d n á n í :

 

ve středu 30. května 2018 od 18 00 hod. v klubovně.

 

 Zapsala: Bělská Alena.

Oznámení o konání hromadného očkování psů proti vzteklině

Ve středu 2. května začíná hromadné očkování psů proti vzteklině, které vychází vstříc všem majitelům psů, kteří si očkování nezařídí individuálně. Psi ve věku od 3 do 6 měsíců musí povinně absolvovat první očkování a následně být pravidelně přeočkování tak, jak to stanoví zákon. S sebou je nutné mít očkovací průkaz zvířete, vakcinace stojí 100 korun a hradí ji majitel psa. Podrobný rozpis času a míst očkování naleznete v příloze této zprávy, prvním místem je bývalá rychta na Štěpánce, kde bude veterinář očkovat psy v době od 15 do 15.30 hodin. 

Dle § 4 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů je povinností chovatele psa mimo jiné (dle bodu f, odst. 1) zajistit, aby byli psi (a některá další zvířata držená v zajetí) ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři.

Pokud si chovatel nezajistí očkování individuálně, může využít hromadného očkování, které se uskuteční v uvedených termínech na dále uvedených místech:

 

STŘEDA 9.5.2018

     Příměstské části          

Čejetice, u zastávky MAD              15:00 – 15:30 h

Podlázky, u zastávky MAD           15:30 – 16:00 h

Debř, u mostu                                   16:00 – 16:30 h

na Radouči u prodejny                 16:30 – 17:00 h

 

Vakcinace je hrazena majitelem psa, a to částkou 100,– Kč.

Očkovací průkaz psa je třeba vzít s sebou.