KLUB DŮCHODCŮ ODBORY KOVO MB ŠKODA AUTO

Vás zve na zájezd do

ROZKVETLÝCH PRŮHONIC

a

Malebného Ladova kraje: Hrusického

památníku Jos. Lady a známé Hospody

U Sejků, kde Josef Lada sedával.

Dale se zastavíme zdarma

V LETECKÉM MUZEU PRAHA KBELY

odjezd středa 31. května 2017 v 7,00 hod

Autobusové nádraží zastávka výstupů z autobusů

(možnost občerstvení, předpokládaný příjezd 17 hod.)

CENA: vstupy a bus ČLEN KLUBU DŮCHODCŮ 160,- Kč

EXTERNÍ 290,- Kč

čtvrtky od 11.5. a 18.5.2017

v klubovně KD DŮCHODCŮ ODBORY KOVO MB

od 9,00 do 11,00 hod.