Od druhé poloviny 20. Století pracovala tu Osvětová beseda, Čs. Červený Kříž, Čs. Svaz žen a další organizace jako např. Spotřební družstvo Jednoty, SSM či SČSP.

Většina organizací měla také bohatou zájezdovou činnost. Kromě nového Klubu důchodců (zal. 1992), Baráčníků, Sokola a Čechie jsou dosud aktivní jen chovatelé a zahrádkáři, kteří pravidelně připravují i své každoroční podzimní výstavy ve svém areálu u hřbitova.

Místo dřívějšího Občanského výboru pracuje zde od roku 2003 osadní komise jako poradní orgán boleslavského magistrátu pro veřejné záležitosti Čejetic. Z její iniciativy bylo tu vybudováno dětské hřiště, krytá zastávka MHD v Jabloňové ulici, instalovány lavičky a nové vývěsní tabule a také vysázena zeleň a trvalý vánoční smrk u prodejny, kde nyní vzniká nový střed obce.