Sokol Čejetice – Čejetičky

Sokol zde byl založen na ustavující schůzi 28. června 1914, ale válka narušila jeho činnost, takže se znovu začalo cvičit až v červnu 1918. Od roku 1922 nesl název Sokol Čejetice – Čejetičky. V roce 1935 po zániku činnosti kopané sportovalo se v Sokole v odboru her. V té době se tu hrál závodně stolní tenis, odbíjená a nejdéle pod hlavičkou Meteoru česká házená a to střídavě v Čejeticích nebo v Čejetičkách.

Druhá světová válka opět činnost Sokola přerušila a byl rozpuštěn. Ke znovu ustanovení došlo až 26. března 1946. Až do roku 1949 cvičilo se na sále „U Nosků“. Potom se činnost přenesla do Čejetiček, kde se cvičilo „U Langů“. Ale po zapojení do závodní TJ Pražská akumulátorka, přestal Sokol opět existovat. Obnoven byl až v roce 1957 jako TJ Sokol Čejetice a hlavním odborem činnosti byl odbor základní tělesné výchovy. Cvičilo se tehdy na sále „U Klofanů“. Zde si také v roce 1971 vybudoval oddíl kulturistiky svou posilovnu.

V Čejeticích pracoval v letech 1958 – 1961 a později opět krátce od roku 1981 odbor turistiky. Nyní se zde ještě pěstuje cyklistika.