• Hlavní bod poslání spolku

  Účelem spolku je ochrana přírody, krajiny a všech živočišných druhů v katastrálním území Čejetice u Mladé Boleslavi (okres Mladá Boleslav, číslo k.ú. 696641), dále jen Čejetice, zejména s důrazem na ochranu stávající přírody a kvalitu podzemních vod. Tento bod je hlavním posláním spolku.

 • Další body činnosti spolku

  1. Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
  2. Aktivní obrany stávajícího stavu přírody a ovzduší v k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi.
  3. Vystupování jako právnická osoba oprávněná hájit zájmy obyvatel trvale bydlící v Čejeticích.
  4. Spolupráci spolku s komisí magistrátu pro příměstské části Statutárního města Mladá Boleslav za účelem udržení a zvyšování kvality bydlení v Čejeticích.
  5. Spolupráce s magistrátem Statutárního města Mladá Boleslav, zejména být účastníkem správních řízení, v nichž budou dotčeny zájmy přírody a krajiny v k.ú. Čejetice.
  6. Organizování kampaní a petičních aktivit, referend.
  7. Pořádání seminářů, přednášek a konferencí směřujících především k prevenci ohrožení a rozvoji populace rostlinných a živočišných druhů v k.ú. Čejetice.
  8. Propagace aktivit spolku a osvěta v ochraně životního prostředí např. prostřednictvím pořádání benefičních akcí a informování veřejnosti.
  9. Vydávání a distribucí publikací, brožur, letáků a dalších materiálů.
  10. Poradenská a konzultační činnosti.
  11. Zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví

  Spolupráce s ostatními spolky podobného zaměření

Ing. Miloslav FRYML

Ing. Miloslav FRYML

předseda spolku

telefon:  (+420) 606 601 709
e-mail: spolek@cejetice.cz


Zprávy o činnosti spolku

Dopis spoluobčanům ČEJETIC

Vážení spoluobčané, Spolek pro ochranu přírody a kvalitního bydlení Čejetice si Vás po delší odmlce opět dovoluje oslovit ve věci výstavby čejetického hřbitova. Zdánlivě se za tuto dobu nic nestalo. My občané Čejetic stále čekáme (již od dubna 2017) na setkání s představiteli magistrátu města Mladá Boleslav, magistrát zpoždění vysvětluje nedokončením projektu. Změna ale nastává v rétorice […]

Další zprávy