Přítomni:        p. Březina, p. Král, pí. Havelková

Nepřítomni:   p. Procházka, p. Kyrián, pí. Karbusová, pí.Bělská, p. Svoboda, p. Vaník

Hosté:

 

Jednání zahájil p. Březina

Zprávy z Magistrátu

Akce v Čejeticíc

Jelikož začaly letní prázdniny a dovolená v Auto Škoda, tak veškeré pracovní síly firem se stáhly do centra Mladé Boleslavi a snaží se odstranit všechny nedostatky na komunikacích, chodnících a jiných místech, které trápí obyvatele v našem městě.

 

My budeme prozatím sledovat dokončovací práce okolo nově rozšířeného viaduktu a následnou „rekonstrukci“ retardéru v ulici Koněvova a zprovoznění celého úseku.

Budeme doufat, že vše dopadne na výbornou, dle našich představ.

 

Členové komise pro příměstskou část Čejetice, Vám přejí krásné prázdninové dny plné pohody a příjemnou dovolenou.

 

P ř í š t í   j e d n á n í:

 

ve středu 29. srpna  2018 od 18.00 hod. v klubovně

 

Zapsal: Josef Březina