Zpráva z jednání

Komise pro příměstskou část Čejetice

dne 28. 03. 2018

 

Přítomni:        p. Březina, pí. Ing. Karbusová, p. Procházka, p. Kyrián, pí. Havelková,
p. Vaník, p. Svoboda

Nepřítomni:   pí. Bělská, p. Král

Hosté:

Jednání zahájil p. Březina.

 

zprávy z Magistrátu

– rozpočet města není stále schválen, podněty k investiční oblasti budou řešeny na příští schůzi komise 11. 04. t. r.

– z požadavků Čejetic zatím nebylo splněno nic

 

akce v Čejeticích

 

 a) nové požadavky

– budou nadále přehledně uváděny v tabulce na konci zprávy

– splněné požadavky jsou evidovány mimo zápis, na požádání
k nahlédnutí

 b) upozornění komise

– komise probírala krádeže v obci (vedle pí. Stínkové, Kloučkovi, Machačovi, Rathouských, Roudnický, pohostinství U Kepkeho, fotbalový klub, za hřištěm) – řešeno obchůzkami Policie České republiky – pachatelé již vytipováni

– u rohového domu naproti vodárenské věži přesahují větve do chodníku – prosíme ořezat

– návrh ze strany komise řešit dodržování rychlosti v obci instalací semaforu nebo podobného zařízení – opětovně předat na Magistrát

c informace hostů

– hosté nebyli

 

 P ř í š t í   j e d n á n í:

 

ve středu 25. dubna 2018 od 18 00 hod. v klubovně

 Zapsala: Karbusová 

  

datum požadavek splněno poznámka
2017      
  – u obchodu COOP proříznout ještě více retardér + přemístit „vnitřní“ kus na druhý kraj křižovatky   oprava až se poškodí
  – na veřejné besedě slíbil p. primátor pomoc při jednání s Lesy ČR o odstranění náletů v Července   v řešení
  – nový koš do Koněvovy ulice k autobusové zastávce u retardéru směr Dalovice    
  – opravit chodník v Nové ulici před domem p. Vilíma    
2018    
31.01. měření rychlosti – znovu požadavek na ředitele Městské policie předáno Březina
  nefunkční retardér v Koněvově ulici   na jaře
  pravidelné čištění kanálů v Koněvově ulici předáno  
  Vodárenská ulice – úprava buksusů    
  nový prvek na dětském hřišti místo pískoviště (už odvezeno)    
  lavička u hřiště: schází opěradlo, betonový blok uvolněný ?  
  Panenka – podnět na Magistrátu (cesta)   předáno,
v řízení
  na poli (navazuje na Polní ulici) jsou 2 cedule 30 km/hod. příkaz + zrušení = nelogické – důvod umístění předáno zjistí p. Březina na Magistrátu
  místo Výzkumného ústavu bude 12 RD + 17 RD na poli proti pí. Stinkové – nízký tlak vody stále není řešen zatím

nebyl požadavek

dotaz na Magistrát
28.02. nové požadavky zatím nejsou    
28.03. nové požadavky zatím nejsou