Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice

dne 31. 01. 2018

 

Přítomni:        p. Březina, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Procházka, p. Kyrián, pí. Havelková, p. Král, p. Svoboda

Omluveni:     p. Vaník

Neomluveni:

Hosté:             p. Fryml

 

Jednání zahájil p. Březina.

Přivítal všechny členy v novém roce a popřál úspěšná jednání.

 

  • zprávy z Magistrátu

– u investičních záměrů se nejdříve bude dělat projekt s realizací v následujícím roce – na 2018 bude známo koncem února

– na veřejné besedy všech příměstských částí budou zváni ředitel Lesů MB (p. Tůma) a ředitel Městské policie (p. Tomáš Kypta)

– pí. Kaušková – požadavky na prořezání Červenky bude pod správou Magistrátu dělat Compaq

  • akce v Čejeticích

a) nové požadavky

– budou nadále přehledně uváděny v tabulce na konci zprávy

 b) upozornění komise

– Komise řešila stížnost pí. Kamínkové na neustálé nedodržování předepsané rychlosti max. 30 km/hod. v obci – v poslední době pohřbila již několik přejetých koček!

Do 13. 02. předat pí. Bělské připomínky k jízdnímu řádu autobusů městské dopravy

– místnost pro schůze komise pro Příměstskou část Čejetice je vybavena novými židlemi – komise děkuje paní Hlušičkové, která zajistila jejich převzetí

 c informace hostů

– p. Fryml se zajímal o novinky v Čejeticích

 

—————————————————————————————————————————–

P ř í š t í   j e d n á n í:

ve středu 28. února 2018 od 18 00 hod. v klubovně

  Zapsala: Karbusová

 

datum požadavek splněno poznámka
2017      
29.11. – nový stožár na vlajku ke klubu seniorů    
  – úklid naplaveniny v ulici Koněvova pod schody (teče z ulice Příčné přes schody)    
  – u obchodu COOP proříznout ještě více retardér + přemístit „vnitřní“ kus na druhý kraj křižovatky    
  – opravy dopravních značek poškozených vichřicí    
  – úklid spadaného listí na hřbitově a před ním    
  – spadlé větve u pomníku u autobusové zastávky a u pomníku sv. Jana Nepomuckého    
  – odstranit zlámané větve v lesíku a vyhrabat cestičky    
  – na veřejné besedě slíbil p. primátor pomoc při jednání s Lesy ČR o odstranění náletů v Července    
  – dotaz na plánovanou výměnu oken ve školce Ö nebude
  – zjistit odbornou expertízu kaštanů u pomníku sv. Jana Nepomuckého (byly poškozené kořeny při stavbě chodníku a nyní jsou na stromech suché větve)    
  – nový koš do Koněvovy ulice k autobusové zastávce u retardéru směr Dalovice    
  – opravit chodník v Nové ulici před domem p. Vilíma    
  – požadavek na asistenta bezpečnosti dopravy na křižovatku Jaselská – Palackého ulice   týká se města
2018    
31.01. měření rychlosti – znovu požadavek na ředitele Městské policie    
  nefunkční retardér v Koněvově ulici   na jaře
  pravidelné čištění kanálů v Koněvově ulici    
  Vodárenská ulice – úprava buksusů    
  držák na vlajku na klubovnu    
  řezání a úklid v parčíku u sochy sv. J. Nepomuckého (naposled před volbami)    
  nový prvek na dětském hřišti místo pískoviště (už odvezeno)    
  lavička u hřiště: schází opěradlo, betonový blok uvolněný    
  Panenka – podnět na Magistrátu (cesta)    
  na poli (navazuje na Polní ulici) jsou 2 cedule 30 km/hod. příkaz + zrušení = nelogické – důvod umístění   zjistí p. Březina na Magistrátu
  Vodárenská ul. – kdy bude dokončeno kácení stromů    
  místo Výzkumného ústavu bude 12 RD + 17 RD na poli proti pí. Stinkové – nízký tlak vody stále není řešen   dotaz na Magistrát
  požadavek na prořezání větví v lesíku (prasklé větve po vichřici)   p. Král zjistí stav