Zprávy z Čejetic

NÁMITKA PROTI NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Č. 6

Vážení spoluobčané, V pondělí dne 16.9.2019 byl na Magistrátu Mladé Boleslavi představen záměr změny územního plánu. Předmětem této změny bylo také rozšíření ploch hřbitova v naší obci Čejetice. Detailní informace jsou dostupné pod tímto odkazem. Námitky k tomuto “veřejnému” jednání je možné podat do 7 dní o projednání. Pokud máte zájem se připojit s námitkou […]

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 30. 10. 2019

Přítomni:        pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Kyrián, p. Procházka, p. Král, p. Svoboda Omluveni:     p. Březina Nepřítomni:   pí. Havelková – předává informace, p. Vaník – studuje Hosté Jednání zahájila pí. Bělská, přivítala členy komise a hosty. I. Zprávy z Magistrátu – pracuje se na územním plánu – informace na Úřední desce nebo na internetu mb-net, […]

Přečíst všechny zprávy