ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ – PODZIM 2016

Oznamuji Vám, že budou přistavěny velkokapacitní kontejnery na svoz komunálního odpadu v Čejeticích ve dnech:

27.10.2017        15.00 hodin – 17.00 hodin

28.10.2017         07.00 hodin – 17.00 hodin

  • U PRODEJNY COOP
  • U TRAFA V KONĚVOVĚ ULICI
  • NA KŘIŽOVATCE NEZVALOVA GORKÉHO

S pozdravem a přáním hezkého dne

Bělská Alena

Senát vrátil stavební zákon poslancům, spolky ochránců ale nepodpořil

Senátoři po sedmihodinové diskusi vrátili rozsáhlou vládní novelu stavebního zákona zpět do Poslanecké sněmovny. Některé body chtějí upravit jinak. Jde například o přezkum nezákonného jednání v moci úřední nebo pořizování územních plánů. Sněmovna by měla o předloze rozhodovat na své další schůzi na přelomu června a července.

Podívejte se na celý článek na tomto odkazu.

Nábor mladých fotbalistů

Neváhejte a přijďtě si s námi zatrénovat a užít fotbalu s dobrou partou spoluhráčů a trenérů.

Klub maminek při MŠ v Čejeticích

Vážení rodiče,

od 6.3. bude v provozu opět “KLUB MAMINEK” při MŠ v Čejeticích.

Klub je určen pro děti od 2 let a vždy je nutný doprovod matky – rodiče, prarodiče, …

Termín konání je každé pondělí od 6. března do 29. května (16:00hod. – 17:00 hod.)

POPLATEK činí 20,- Kč.

  • Rodiče, prarodiče ručí za bezpečnost svého dítěte pro celou dobu návštěvy MŠ.
  • Rodiče, prarodiče spolu s dítětem vždy uklidí hračky, s kterými si jejich dítě hrálo.
  • Návštěva klubu nezaručuje přijetí dítěte do MŠ. Klub slouží pouze k seznámení s prostředím školky.
  • Náplní klubu je mimo volno hru i vyrábění čí malování dítěte s rodičem – dle nabídek učitelek.

Těší se na Vás a Vaše děti učitelky MŠ 🙂

Zájezd do ROZKVETLÝCH PRŮHONIC

KLUB DŮCHODCŮ ODBORY KOVO MB ŠKODA AUTO

Vás zve na zájezd do

ROZKVETLÝCH PRŮHONIC

a

Malebného Ladova kraje: Hrusického

památníku Jos. Lady a známé Hospody

U Sejků, kde Josef Lada sedával.

Dale se zastavíme zdarma

V LETECKÉM MUZEU PRAHA KBELY

odjezd středa 31. května 2017 v 7,00 hod

Autobusové nádraží zastávka výstupů z autobusů

(možnost občerstvení, předpokládaný příjezd 17 hod.)

CENA: vstupy a bus ČLEN KLUBU DŮCHODCŮ 160,- Kč

EXTERNÍ 290,- Kč

čtvrtky od 11.5. a 18.5.2017

v klubovně KD DŮCHODCŮ ODBORY KOVO MB

od 9,00 do 11,00 hod.

Informátor ÚS ČZS Mladá Boleslav

V roce 2017 si připomínáme 60. výročí založení našeho svazu. Zmiňte toto výročí i na vašich VČS.

Na 26.4. t.r. (středa) svoláváme jarní aktiv územní rady a funkcionářů ZO ČZS začátek bude opět ve 15:00 hod. Konat se bude v salonku restaurace “Felicia” Kulturního domu v Mladé Boleslavi. Uslyšíte i stručné informace z jarního jednání Republikové rady ČZS. Připravte si věcné příspěvky do diskuze.

Na aktivu můžete předvést ukázky svých výpěstků – květiny, ovoce, zajímavosti, popř. materiál v výměně a pod. (Žádáme o dochvilnost.)

Český zahrádkářský svaz v Praze vyjednal pro všechny ÚS, ZO a všechny členy ČZS výhodné ceny elektrické energie a plynu. Tyto ceny byly sjednány s firmou ARMEX ENERGY, a. s. a jsou garantovány minimálně na dva roky do 31. 12 2018. Po zaslání podkladů vám bude příslušným pracovníkem firmy ARMEX ENERGY vyhotoven individuální kalkulační list, ze kterého bude zřejmé, jaká je námi vyjednaná cena elektřiny a plynu a jakou výši roční úspory můžete docílit. Tuto výhodnou cenu mohou využít i osady, pálenice, moštárny atd. pod správou ZO, dále všichni členové ČZS po předložení platného členského průkazu se zaplacenou členskou známkou roku 2017. Pracovníkem firmy ARMEX ENERGY, který byl pověřen jednáním s ČZS je Ing. Pavel Kováčik tel. 601354384. Tento zaměstnanec ARMEX ENERGY je vybaven potřebnými podklady k sepsání těchto výhodných cen a je pověřen tyto smlouvy uzavírat. Proto se obracejte na jeho osobu. Ústředí ČZS v Praze smlouvu s ARMEX ENERGY na elektrickou energii a plyn již uzavřelo a proto firmu ARMEX ENERGY doporučujeme.

Ústředí ČZS pořádá 28. – 30. 7. t.r. v Lednici seminář o pěstování jádrovin pro OI a zájemce, účastnický poplatek je 800,- Kč. Zájemcům zašleme program a přihlášku e-mailem, závazný zájem projevte do 30. 6. t.r.

Stále nám dochází dotazy na možnosti získání volné zahrádky  (nájem nebo koupě) od zájemců i mimo náš okres. Prosím výbory osad i jiných ZO i jednotlivé členy o oznámení vhodných pozemků a kontaktů pro další jednání.

Stanovy ČZS umožňují udělování řady svazových ocenění pro členy, organizace ČZS i jiné osoby a instituce. Vybízíme ZO našeho ÚS, aby tyto možnosti využívaly a včas nám zasílaly potřebné podklady.

  • s obsahem Informátoru seznamte laskavě vhodnou formou – např. na vývěsce – členy Vaší ZO –

Územní sdružení ČZS Mladá Boleslav /duben 2017